Miesto, na ktorom chodci padali pod električky sa zmení na nepoznanie. Vallo sľúbil, že hanba Bratislavy zmizne