Nový počítačový model dokáže s 90 % presnosťou predpovedať, či pacient na COVID-19 zomrie, alebo nie