DOKÁZAL TO: Joe Biden v živote bojoval s rodinnými tragédiami, skoro ho položili. Teraz chce zjednotiť USA