ODBORNÍCI: 40 % všetkých prípadov na Slovensku bolo bez príznakov. Najväčšiu chorobnosť mala jedna veková kategória