ODBORNÍCI: 40 % všetkých prípadov na Slovensku bolo bez príznakov. Najväčšiu chorobnosť mala jedna veková kategória

  • Ojedinele sa vyskytli iné formy ochorenia ako senzorická, črevná forma, neurologická či očná
  • V septembri prebehlo 40 % prípadov nákazy koronavírusom bez klinických príznakov. Respiračnú formu ochorenia malo 53 % infikovaných. Nasledovala febrilná forma v 338 prípadoch, 36 nakazených malo pľúcnu formu
Virus_Outbreak_Spain_Contact_Tracing870536715898
  • Ojedinele sa vyskytli iné formy ochorenia ako senzorická, črevná forma, neurologická či očná
  • V septembri prebehlo 40 % prípadov nákazy koronavírusom bez klinických príznakov. Respiračnú formu ochorenia malo 53 % infikovaných. Nasledovala febrilná forma v 338 prípadoch, 36 nakazených malo pľúcnu formu

V septembri prebehlo 40 % prípadov nákazy koronavírusom bez klinických príznakov. Respiračnú formu ochorenia malo 53 % infikovaných. Nasledovala febrilná forma v 338 prípadoch, 36 nakazených malo pľúcnu formu. Ojedinele sa vyskytli iné formy ochorenia ako senzorická, črevná forma, neurologická či očná.

Vyplýva to z analýzy prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva za obdobie od 1. do 30. septembra. Údaje z epidemiologického informačného systému spracovali Mária Avdičová a Jana Námešná z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Roman Mezencev z Georgia Institute of Technology a Michal Palkovič z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Najvyššiu chorobnosť za celé obdobie epidémie zaznamenali hygienici vo vekovej skupine 20 až 24-ročných. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách, najmenej u detí do 10 rokov. Podobná situácia bola aj v septembri, kde však stúpla chorobnosť u 15 až 19-ročných.

zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Proporcia vekovej skupiny 65-ročných a starších zo všetkých prípadov sa zvýšila na 11,5 % oproti 8,5 % v auguste a 5,9 % v júli. V septembri si hospitalizáciu vyžiadalo 6 % pacientov. Najvyššia proporcia hospitalizovaných bola vo vekovej skupine 65-ročných a starších, ktorí tvorili takmer 60 % všetkých hospitalizovaných.

Počet lokálnych, regionálnych a nadregionálnych epidémií významne stúpol. V septembri hygienici zaznamenali celkom 275 epidémií, z toho 207 lokálnych, 27 regionálnych a 41 nadregionálnych. „Ochorelo množstvo zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nenakazili na pracovisku, ale práve na podobných rizikových podujatiach.

Ako príklad možno uviesť svadbu v jednom okrese Prešovského kraja, kde zo 135 exponovaných sa nakazilo 105 účastníkov (77,8 %),“ uvádza sa v analýze.

Do analýzy bolo zahrnutých 7 084 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. V septembri urobili laboratóriá 123 245 testov, čo je o 49 823 testov viac ako v auguste. Z nich bolo prvýkrát pozitívnych 7 084 testovaných, teda 5,7 %. V priemere každý deň bolo zistených 230 nových pozitívnych prípadov.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech