Prvý navštívil štyri svetadiely a stal sa kráľom – neuveriteľný príbeh Slováka