Prvý navštívil štyri svetadiely a stal sa kráľom, predstavujeme ti neuveriteľný príbeh Slováka