Slovák oslovil prostitútky pre svoju štúdiu: Až 25 % žien zažilo znásilnenie, väčšina z nich je spokojná so svojou prácou