Slovák oslovil prostitútky pre svoju štúdiu: Až 25 % z nich zažilo znásilnenie, väčšina je spokojná so svojou prácou