Slovenská značka MALINNA° je tak unikátna, že dokáže konkurovať aj tým svetovým