Slovensko bude mať svoju prvú poľnú nemocnicu pre pacientov s koronavírusom. Kapacitne bude pre 1500 ľudí