Slovensko má ďalší dom hrôzy. V zariadení pre seniorov zomrelo 13 ľudí, ktorí už dostali prvú dávku vakcíny