Slovensko má nový pandemický plán, zabezpečuje pripravenosť na pandémiu respiračných ochorení aj v budúcnosti