Študentka Adriana: Na skúške si len číslo a za ťahák ťa vyhodia. Priestor na úplatky je tu nulový