Svetom sa rýchlo šíri mutácia koronavírusu, ktorá dokáže „utiecť“ pred vakcínou