Verí, že 11. september sa nestal a že streľby v školách sú divadlo. Marjorie Greene, vychádzajúca hviezda Republikánov