Celé je to inak, vesmír je možno plochý. Nepredstavuj si však papier