15 neča­ka­ných fotiek na Google maps, ktoré vás poba­via

Ľubomír Tereš / 7. marec 2015 / Tools a produktivita

Google Maps sa dajú využiť na množ­stvo uži­toč­ných vecí, ako naprí­klad zis­te­nie polohy, poze­ra­nie náhod­ných miest a ulíc, ale koho by napadlo, že môžu byť aj zdro­jom zábavy? Tieto fotky boli náhodne zachy­tené na Google Maps a nie­ktoré z nich sú naozaj vtipné, až dokonca absurdné. Však posúďte sami.

1. Par­ko­va­nie level PRO

2. Poďme sa potá­pať

3. Dúfajme,že to je len ply­šová hračka

4. Han­go­ver

5. Spôsob,ako nie­komu vyznať lásku

6. Aj ochrán­co­via sveta si musia nach­víľu odpo­či­núť

7. Štýl im zjavne nechýba

8. Vie nie­kto toto vysvet­liť?

9. Sob a zvra­ca­júci muž

10. Takýchto suse­dov by nech­cel asi nikto

11. Tip,ako si z nie­koho vystre­liť

12. Dúfajme,že našiel,čo hľa­dal

13. Aj samu­raj­skí bojov­níci musia tré­no­vať

14. Žeby nová pria­teľka?

15. Keď musíš,tak musíš

Pridať komentár (0)