15 neča­ka­ný­ch fotiek na Goog­le maps, kto­ré vás poba­via

Ľubomír Tereš / 7. marca 2015 / Tools a produktivita

Goog­le Maps sa dajú využiť na množ­stvo uži­toč­ný­ch vecí, ako naprí­klad zis­te­nie polo­hy, poze­ra­nie náhod­ný­ch miest a ulíc, ale koho by napad­lo, že môžu byť aj zdro­jom zába­vy? Tie­to fot­ky boli náhod­ne zachy­te­né na Goog­le Maps a nie­kto­ré z nich sú naozaj vtip­né, až dokon­ca absurd­né. Však posúď­te sami.

 

1. Parkovanie level PRO

 

 

2. Poďme sa potápať

 

 

3. Dúfajme,že to je len plyšová hračka

 

 

4. Hangover

 

 

5. Spôsob,ako niekomu vyznať lásku

 

 

6. Aj ochráncovia sveta si musia nachvíľu odpočinúť

 

 

7. Štýl im zjavne nechýba

 

 

8. Vie niekto toto vysvetliť?

 

 

9. Sob a zvracajúci muž

 

 

10. Takýchto susedov by nechcel asi nikto

 

 

11. Tip,ako si z niekoho vystreliť

 

 

12. Dúfajme,že našiel,čo hľadal

 

 

13. Aj samurajskí bojovníci musia trénovať

 

 

14. Žeby nová priateľka?

 

 

15. Keď musíš,tak musíš

 

 

Pridať komentár (0)