5 otázok, na ktoré by mal vedieť odpovedať každý študent: Zvládneš ich aj ty? Otestuj sa v kvíze

 • Digitálne zručnosti sú kľúčové pre úspech v štúdiu aj v práci
 • Žiaci a študenti majú najväčšie rezervy v oblasti kancelárskych nástrojov
 • Pomocou testu môžeš zistiť, ako si na tom s digitálnou gramotnosťou
IT fitness
IT Fitness Test je moderný nástroj, ktorý bol vytvorený s cieľom preveriť a zlepšiť digitálne zručnosti žiakov a učiteľov. TASR - Lukáš Grinaj, Startitup
 • Digitálne zručnosti sú kľúčové pre úspech v štúdiu aj v práci
 • Žiaci a študenti majú najväčšie rezervy v oblasti kancelárskych nástrojov
 • Pomocou testu môžeš zistiť, ako si na tom s digitálnou gramotnosťou

Digitálne zručnosti predstavujú dôležitú spôsobilosť pre život aj prácu a dnes sa už radia medzi základné zručnosti spolu s čítaním, písaním a matematickou gramotnosťou.

Je preto prirodzené, že zmene sa musia prispôsobovať aj školy. Tie kladú čoraz väčší dôraz na digitálne vzdelávanie žiakov. 

Digitálne gramotní ľudia však vedia nielen využívať technológie vo svoj prospech, ale poznajú aj nástrahy online sveta. Okrem toho, že si vedia informácie vyhľadať, dokážu aj overovať ich pravdivosť. Keďže je digitalizácia každodennou súčasťou našich životov, je potrebné sa pravidelne vzdelávať a rozvíjať kritické a analytické myslenie. 

Príklady, kde všade sú potrebné digitálne zručnosti v bežnom živote: 

 • platenie pri samoobslužných pokladniach,
 • vyhľadávanie informácií k štúdiu,
 • overovanie informácií,
 • hľadanie si práce a mnoho ďalšieho.

Over si svoje zručnosti v teste nižšie – oveľa viac si ešte môžeš svoje zručnosti otestovať prostredníctvom IT Fitness Testu a navyše môžeš vyhrať skvelé ceny.

Na obrázku je instagramový profil Emefka. Označ tvrdenie, ktoré je pravdivé.

emefka IG/emefka
Správne! Nesprávne!

Z obrázka môžeme vyčítať, že číslo 0 je počet profilov, ktorý Emefka sleduje. Naopak, číslo 20 605 neoznačuje počet sledovateľov profilu, ale počet príspevkov.

Na obrázku je dokument s textom. Poriadne si ho pozri a rozhodni, ktoré z tvrdení je pravdivé.

docs Startitup
Správne! Nesprávne!

Z obrázka môžeme jasne vyčítať, že nadpis je zvýraznený červenou farbou a napísaný veľkosťou 18. Vidíme aj zaškrtnuté písmeno B, ktoré označuje bold.

Lenka predáva MacBook na Marketplace na Facebooku. Na obrázku je komunikácia záujemcu. Označ tvrdenie, ktoré je pravdivé.

podv Startitup
Správne! Nesprávne!

Ide o jasný podvod, na ktorý upozorňujú aj kuriérske služby či médiá. Ak niečo predávame na internete, nikdy nezdieľame svoje citlivé platobné údaje. Záujemcovi na platbu stačí číslo účtu.

Nauč sa lepšie orientovať v digitálnom priestore →

Označ, či je toto tvrdenie pravdivé: ChatGPT je umelá inteligencia, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou OpenAI na generovanie odpovedí na otázky a umožňuje spracovávať a generovať texty.

Správne! Nesprávne!

ChatGPT funguje skrz spracovávanie informácií pomocou strojového učenia a algoritmov spracovania jazykov.

Jeho základnou funkciou je následné generovanie odpovedí na otázky používateľa.

Aká klávesová skratka sa používa na podčiarknutie textu?

Správne! Nesprávne!

Na podčiarknutie textu sa používa klávesová skratka ctrl+U alebo cmd+U – ctrl pre Windows, cmd pre Mac.

Pomocou klávesovej skratky ctrl+P / cmd+P otvoríme náhľad dokumentu pred tlačou. Použitím skratky ctrl+I / cmd+I sa dá písať kurzívou.

IT Fitness Test
Tvoje digitálne zručnosti majú rezervy

Digitálna gramotnosť je v dnešnej dobe nutnosťou a v budúcnosti ju budeš potrebovať. To, ako si schopný existovať v dnešnej digitálnej dobe, sa ťa môžu pýtať aj na pohovore do práce.

Aby si si zlepšil svoje digitálne zručnosti aj znalosti a zistil, v čom máš rezervy, môžeš sa otestovať pomocou IT Fitness Testu.

Prostredníctvom IT Fitness Testu zistíš, v ktorých oblastiach si dobrý, v ktorých sa ešte musíš zlepšovať a môžeš získať aj certifikát.

Okrem toho súťažíš o hodnotné ceny, ako napríklad tablet, smart hodinky, monitor a mnoho ďalších.

Chcem sa otestovať →

Výborne!

Tvoje digitálne zručnosti sú dobré. To, ako sa vieš pohybovať v digitálnom priestore, je dôležité nielen teraz, ale budeš to potrebovať aj v budúcnosti.

Aby si si zlepšil svoje digitálne zručnosti aj znalosti a zistil, v čom máš rezervy, môžeš sa otestovať pomocou IT Fitness Test.

Prostredníctvom tohto testu zistíš, v ktorých oblastiach si dobrý, v ktorých sa ešte môžeš zlepšovať a môžeš získať aj certifikát.

Okrem toho súťažíš o hodnotné ceny, ako napríklad tablet, smart hodinky, monitor a mnoho ďalších.

Chcem sa otestovať →

Vzdelávanie zábavnou formou aj súťaž o množstvo cien

IT Fitness Test je najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Test je určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre učiteľov základných, stredných a vysokých škôl.

Na základe výsledkov testovania sa potom v rámci ďalšieho vzdelávania môžu žiaci, ale aj ich učitelia zamerať na oblasti, v ktorých sa potrebujú zlepšiť. Žiaci a celé triedy navyše súťažia o ceny, ktoré im ďalej pomôžu rozvíjať svoje zručnosti.

Žiaci môžu vyhrať napríklad 2x hernú konzolu, ale aj 2x laptop, 6x smart hodinky, 5x power banku, 4x tablet a množstvo ďalších zaujímavých cien. Veľmi zaujímavou cenou je aj exkurzia do firiem, v ktorých sa výhercovia viac dozvedia o tom, ako fungujú.

Ako sa zapojiť:

 • zaregistruj sa a pravdivo vyplň údaje v profile,
 • vyber si správny IT Fitness Test – podľa toho či si žiak základnej alebo strednej školy,
 • vyplň tesť a snaž sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Chcem sa zapojiť do súťaže →

Slovenskí žiaci obstáli najlepšie

Prostredníctvom IT Fitness Testu si úroveň digitálnych zručností minulý rok otestovalo v piatich krajinách 150-tisíc respondentov. „Pozitívne vnímame najmä to, že úspešnosť pri oboch verziách testov sa drží nad 50 %,“ vysvetlil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. 

Test bol dostupný v dvoch verziách – pre základné a stredné školy – a je rozdelený do niekoľkých kategórií. Dobrou správou je to, že slovenskí žiaci obstáli v testovaní najlepšie – pri oboch verziách testu dosiahli vyššiu úspešnosť ako žiaci z Česka, Maďarska, Poľska či Ukrajiny. 

Oblasti, v ktorých sú žiaci a študenti úspešní: 

 • Internet: v úlohách v kategórii Internet v porovnaní krajín dosiahli najlepšie výsledky žiaci zo SR – najviac sa testovaným darilo v úlohách vyhľadávania informácií.
 • IT bezpečnosť a počítačové systémy: žiaci relatívne dobre rozumejú, čo znamenajú bezpečnostné upozornenia, s ktorými sa bežne stretnú – rezervy majú v rozpoznaní, ako správne chrániť citlivé údaje.

Oblasti, v ktorých majú žiaci a študenti rezervy:

 • Komplexné úlohy: na Slovensku boli v tejto kategórii najslabšie výsledky – žiaci vo všetkých testovaných krajinách majú výraznejšie rezervy v riešení komplexne zadaných problémov s algoritmickým charakterom.
 • Kancelárske nástroje: táto kategória patrila medzi tie s najnižšou úspešnosťou – aj preto, že žiaci častokrát pred použitím nástroja uprednostňujú ručné spracovanie údajov. 

Test ponúka výhody pre obidve strany

Testovanie je bezplatné, dostupné online komukoľvek, a to až v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny či ukrajinčiny. 

Rovnako, ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto sú k dispozícii dve verzie testu: pre žiakov základných škôl je dostupná verzia s 20 testovacími otázkami a pre študentov vyšších ročníkov, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor 25 otázok.

Tie preveria ich zručnosti v kategóriách ako sú Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje a Kolaboratívne nástroje a sociálne siete.

Každý, kto si test vyplní do konca októbra, automaticky získa elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje aktuálnu úroveň jeho digitálnych zručností. 

Chcem sa otestovať →

Najnovšie videá

Trendové videá