600-eurový príspevok, od ktorého sú závislí mnohí Slováci, sa dá ľahko stratiť

  • Opatrovateľský príspevok poberá množstvo Slovákov
  • Inšpekcia v sociálnych veciach si na nich posvieti
  • Zisti, za akých okolností ho môžu odobrať
Žena na úrade a peniaze v rukách.
Ilustračné foto, TASR/Henrich Mišovič, Freepik/@freepik
  • Opatrovateľský príspevok poberá množstvo Slovákov
  • Inšpekcia v sociálnych veciach si na nich posvieti
  • Zisti, za akých okolností ho môžu odobrať

Inšpektori v sociálnych službách plánujú aj tento rok vykonať kontroly. Inšpekcia už viac ako rok funguje vo všetkých krajoch ako nezávislý a transparentný orgán. Stará sa o dodržiavanie zákonov v oblastiach svojej pôsobnosti a podporuje zlepšenie kvality poskytovanej pomoci. Inšpekcia tiež chráni najzraniteľnejšie osoby, ktoré túto pomoc potrebujú.

Tento rok sa dozor bude venovať aj peňažnému príspevku na kúpu osobného auta, ako aj rozsahu a kvalite pomoci poskytnutej osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Tiež sa pozrie na to, ako sa používajú peňažné príspevky na opatrovanie alebo osobnú asistenciu pre tieto osoby. Upozorňuje na to Plus jeden deň s tým, že mnohí ľudia môžu o príspevok ľahko prísť.

Inšpekcia v sociálnych veciach

V roku 2023 takmer 13 000 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím dostalo peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Okrem toho viac ako 66 000 opatrovateľov prijalo peňažný príspevok na opatrovanie.

Inšpekcia vykonáva kontroly v sociálnych službách a skúma, ako účelne sa využívajú peňažné príspevky na kompenzáciu, vrátane opatrovateľského príspevku.

Dozor pracuje podľa predom pripraveného plánu. Reaguje ale aj na oznámenia od ľudí, ktorí majú podozrenia, že subjekty v sociálnych veciach si neplnia svoje povinnosti.

„Inšpekcia v sociálnych veciach vznikla na základe požiadaviek praxe, vyplývajúcich z niekoľkoročných diskusií odbornej komunity i laickej občianskej spoločnosti, ako jedna z reforiem Plánu obnovy a odolnosti,“ uviedla generálna riaditeľka Inšpekcie v sociálnych veciach Alena Zvarová-Bašistová.

„Jej cieľom je posilniť ochranu najzraniteľnejších, a so zámerom zabezpečiť adresnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovanej pomoci. Náš tím sa snaží prispievať ku skvalitňovaniu služieb, aby ľudia, ktorí sú na ňu odkázaní, nemali zníženú kvalitu života, respektíve aby nedochádzalo k porušovaniu ich základných ľudských práv a slobôd,“ doplnila Zvarová–Bašistová. 

Kedy nárok na príspevok zaniká?

Je dôležité si uvedomiť, že príspevky, či už ide o finančnú podporu, sociálne dávky alebo iné formy pomoci, sú viazané na splnenie určitých kritérií a podmienok. 

Nárok na peňažný príspevok zanikne:
  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
  • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 50 000 €),
  • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ak fyzická osoba, ktorej bol priznaný peňažný príspevok na opatrovanie, zomrie, akékoľvek sumy, ktoré sa jej nestihli vyplatiť pred jej smrťou, sa už nevyplatia.

Ak opatruješ jednu osobu so zdravotným postihnutím, dostaneš mesačný peňažný príspevok 569 eur. V prípade, že opatruješ dve alebo viac takýchto osôb, suma príspevku na mesiac stúpne na 756,80 eur. Viac sa o peňažnom príspevku na opatrovanie dočítaš tu.

Domáce opatrovanie na vzostupe

Ako sme ťa už informovali, v súčasnosti existujú pre ľudí, ktorí si v domácom prostredí bez pomoci iných nevedia poradiť, dve možnosti. Môžu sa o nich starať príbuzní, ktorí dostávajú príspevok na opatrovanie.

Opatera ŤZP
zdroj: Unsplash/Stefano Intintoli

„Garantujeme, že príspevok na opatrovanie bude každý rok vo výške čistej minimálnej mzdy,“ zdôraznil minister Tomáš. V prípade, že sa príbuzní nemôžu starať o odkázaných blízkych, využíva sa domáca opatrovateľská služba.

„Až 93 % ľudí si na základe prieskumu nadácie na podporu sociálnych zmien želá, v prípade výrazného zhoršenia zdravotného stavu, domáce opatrovanie. Aj preto prichádzame s novým projektom domácej opatrovateľskej služby,“ uviedol ďalej.

Zdroje: Pluska, Archív SIU, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá