8 jedinečných výrokov Alberta Einsteina, nad ktorými budeš ešte dlho premýšľať

  • Citáty Alberta Einsteina stále dokazujú, že tento pozoruhodný génius mal svetu čo povedať nielen o vede, ale aj o každodennom živote
  • ''O budúcnosti nikdy nepremýšľam. Čoskoro predsa príde sama''
  • Citáty Alberta Einsteina stále dokazujú, že tento pozoruhodný génius mal svetu čo povedať nielen o vede, ale aj o každodennom živote
  • ''O budúcnosti nikdy nepremýšľam. Čoskoro predsa príde sama''

Albert Einstein sa narodil 14. marca 1879 v nemeckom meste Ulm. Počas svojho života kompletne a navždy zmenil oblasť fyziky. Predložil totiž teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie.

V roku 1999 ho magazín Time označil za osobnosť storočia. Výnimočné vedecké schopnosti Alberta Einsteina urobili z jeho mena synonymum k slovu „génius“. Tento človek však nebol len jedinečným vedcom, bol aj jedinečným človekom s obrovským srdcom a s myšlienkami, ktoré dodnes dokážu osloviť milióny ľudí. Nechajte sa slovami tohto génia inšpirovať aj vy.

O samote

Môj vášnivý zmysel pre sociálnu spravodlivosť a sociálnu zodpovednosť vždy mierne kontrastoval s mojou nedostatočnou potrebou byť v kontakte s inými ľuďmi.

Možno ste to už vedeli a možno sa to dozviete len teraz, ale áno – aj Albert Einstein bol introvertom. Nepociťoval potrebu byť v kontakte s ľuďmi príliš často, užíval si samotu a vôbec sa to nehanbil priznať. Pravdou však je aj to, že celý svoj život sa zasadzoval za spravodlivosť a rovnosť pre všetkých ľudí. Ukazoval, že na ľuďoch a na spoločnosti mu veľmi záleží, no lepšie sa jednoducho cítil, keď mohol byť osamote.

O zázrakoch

Tá najkrajšia skúsenosť, ktorú môžeme mať je zažiť nejaký zázrak. Je to základná emócia, z ktorej vychádza ako pravé umenie, tak aj pravá veda.

Tento inšpiratívny citát vám možno pomôže precítiť vďačnosť za všetky záhady a zázraky vo vašom živote. Pretože oni sa skutočne dejú. Einstein veril aj v to, že zvedavosť je veľmi dôležitá. Jeho myšlienky nás môžu inšpirovať k tomu, aby sme popremýšľali o majestátnosti sveta, v ktorom žijeme, pretože jeho neoddeliteľnou súčasťou sú aj záhady. Zatiaľ čo mnohí vedci by chceli pochopiť všetko, Einstein si vyslovene užíval to, že nie všetko má svoje vedecké vysvetlenie.

O predstavivosti

Predstavivosť je dôležitejšia, než poznanie. Znalosti sú obmedzené, fantázia je nekonečná.

Jednou z najsilnejších „zbraní“ Alberta Einsteina boli jeho myšlienkové experimenty. Práve vďaka nim dospel k svojim najväčším objavom. Predstavivosť považoval za niečo, čo je pre človeka jednoducho nevyhnutné. Veril, že nikdy nemôžeme objaviť nič nové pomocou už existujúcich nápadov a myšlienok – aby sme prišli na niečo nové, musíme zapojiť svoju fantáziu.

O motivácii

Všetky moje ideály, ktoré mi osvetľovali cestu, po ktorej som kráčal, charakterizovala radosť, láskavosť, krása a pravda. Luxusom, snahou o silený úspech či túžbou vlastniť som vždy opovrhoval.

V dnešnom materiálnom svete, kedy ľudia seba a iných hodnotia na základe výšky majetku, je Einsteinov prístup viac než „osviežujúci“. Želal si, aby sa ľudia zameriavali na krásu, pravdu a láskavosť. Napriek tomu, že sám počas svojho života čelil mnohým ťažkostiam, ku všetkému vždy pristupoval s radosťou a odvážne.

O hodnotách

Samotné ľudské vedomosti a zručnosti nemôžu priviesť ľudstvo k šťastnému a dôstojnému životu. Na prvé miesto by sme mali klásť morálne hodnoty.

Napriek tomu, že Einstein bol vedcom telom, srdcom i dušou, hodnoty pokladal vždy za niečo dôležitejšie, než samotné vedomosti. Jeho otvorený prístup k úplne všetkému kontrastuje s mnohými dogmami vedy, materializmu či náboženstva. Bol presvedčený o tom, že človek by mal byť v prvom rade morálnou bytosťou, až potom čímkoľvek iným.

O názoroch

Len zopár ľudí je schopných vyjadrovať názory, ktoré sa líšia od názorov ich sociálneho prostredia.

Týmto výrokom Einstein povedal, že oveľa jednoduchšie je splynúť s davom a stotožniť sa s názorom väčšiny. To však neznamená, že je to aj správne. Veľmi dobre totiž vedel, že aj keď nejaký názor zastávajú mnohí ľudia, neznamená to, že je správny. Platí to však aj presne naopak – ak ste presvedčení o svojej pravde, no väčšina s vami nesúhlasí, neznamená to, že pravdu nemáte. Je však umením vedieť sa za ňu postaviť, aj keď sa tým ocitnete v nepriazni ostatných ľudí. Einstein ale tiež hovoril, že niekedy je dobré opätovne preskúmať, či to, čomu veríme, je skutočne pravdou.

O náboženstve

Moja viera pozostáva z pokorného obdivu neznámeho nadradeného ducha, ktorý sa odhaľuje v nepatrných detailoch, ktoré dokážeme vnímať svojou slabou a krehkou mysľou.

Napriek tomu, že Einstein bol vedeckým géniom, viacero jeho tvrdení naznačuje, že bol veriacim. Veril totiž, že súčasťou nášho sveta a tohto vesmíru musí byť niečo väčšie, niečo, čo je zodpovedné za všetky záhady a zázraky, ktoré nikdy neprestal vnímať.

O budúcnosti

O budúcnosti nikdy nepremýšľam. Čoskoro predsa príde sama.

Einstein už vtedy vedel, aké dôležité je nezaťažovať sa minulosťou, nestrachovať sa kvôli budúcnosti a žiť len pre prítomnosť. Niekedy totiž stačí k objaveniu šťastia a radosti zo života naozaj málo, a to síce začať sa sústrediť výhradne na prítomný okamih.

zdroj: youtube, psych.interez.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech