90 % Slovákov nevie na tieto otázky odpovedať. Dokáž, že ich ovládaš a pomôžu ti ušetriť peniaze (KVÍZ)

  • Úroková sadzba, splácanie hypotéky či deficit
  • Zisti, či si dobrý vo finančnej gramotnosti
peniaze, šetrenie
Ilustračné foto Canva/ipuwadol, Canva/Arthon meekodong
  • Úroková sadzba, splácanie hypotéky či deficit
  • Zisti, či si dobrý vo finančnej gramotnosti

Výsledky reprezentatívneho prieskumu 365.bank odhalili, že Slováci majú problém s orientovaním sa v úverových témach, najmä pokiaľ ide o hypotéky či povolené prečerpanie.

Finančná gramotnosť je schopnosť efektívne spravovať svoje finančné zdroje a rozhodovať sa pri finančných záležitostiach s porozumením a sebaistotou. 

Hypotéku si spravidla musíme zobrať na celý život. Počas uplynulého obdobia bola problematika hypoték najmä pre rastúce úrokové sadzby predmetom verejnej diskusie. Aj napriek tomu majú Slováci problém sa v základných pojmoch orientovať.

V tomto kvíze si môžeš otestovať svoje vedomosti, ale zábavným spôsobom sa naučiť sa niečo nové. Zisti, či si dobrý vo finančnej gramotnosti.

Čo sa stane, ak klesne inflácia ?

Ilustračné foto
Správne! Nesprávne!

Pri inflácii si až 70 % Slovákov uvedomuje, že znižuje atraktivitu vkladových produktov, najmä pokiaľ ide o termínované vklady. Infláciu ale ľudia vnímajú najmä cez cenovky, no keď klesne inflácia, cenovky tovarov automaticky neklesnú. Naopak, stále rastú, ale menším tempom.

Kam by si vložil obnos peňazí, ktorý budeš o 5 mesiacov potrebovať na rekonštrukciu?

Ilustračné foto
Správne! Nesprávne!

Ak ťa v krátkej dobe čaká väčší výdavok, peniaze nie je vhodné dávať do investovania. V čase, keď ich budeš potrebovať, môžu mať totiž prepad hodnoty. Investuj s peniazmi, ktorých sa môžeš zrieknuť na dlhšie obdobie. Lepšie je preto uložiť peniaze na neviazané sporenie, síce s nižším úrokom ako na termínovanom vklade, ale v tomto prípade je rozhodujúca ich okamžitá dostupnosť.

Aké dôsledky môže mať vysoký deficit štátneho rozpočtu?

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Keď štát zle hospodári, nepriaznivo sa to prejaví aj na raste rizikových prirážok, ktoré sú u nás aktuálne jedny z najvyšších v eurozóne. Štát si teda požičiava za drahšie. Dotýka sa to aj občanov, ktorí si za úvery musia priplatiť. Ak štát zle hospodári, premietne sa to teda do vyšších úrokových sadzieb aj pre konečného spotrebiteľa.

Ak by ti na účte zostalo 600 eur, povolené prečerpanie 1 000 eur a kúpil by si si produkt za 1 200 eur, vznikol by ti dlh?

kalkulacka, paniaze
Správne! Nesprávne!

Pri povolenom prečerpaní na bankovom účte ide o úver. Ak by si ho teda prekročil, vznikne ti dlh.

V polovici obdobia splácania hypotéky máš splatenú:

kalkulacka, hypoteka
Správne! Nesprávne!

Základným princípom splácania hypotéky je, že najskôr dochádza z väčšej časti k splácaniu úroku a z menšej časti istiny, pričom sa tento pomer v čase otáča. V polovici obdobia splácania hypotéky tak máš splatenú reálne menej ako polovicu istiny.

Čo znamená pojem „úrok“?

urok, pozicka
Správne! Nesprávne!

Úrok je poplatok, ktorý dlžník platí veriteľovi (napríklad banke alebo investorovi) za možnosť používať peniaze. Je to forma odmeny za to, že dlžník využíva kapitál, ktorý mu nie je vlastný. Úrok sa väčšinou vyjadruje ako percento sumy, ktorú dlžník požičal a je vypočítaný na základe doby trvania pôžičky a úrokovej sadzby.

Čo znamená pojem „istina“?

svetova ekonomika
Správne! Nesprávne!

V oblasti financií sa „istina“ vzťahuje k správnemu vyhodnoteniu aktív a pasív podľa medzinárodne uznávaných účtovných štandardov, ako sú napríklad Medzinárodné štandardy finančného účtovníctva (IFRS). Tieto štandardy zabezpečujú transparentnosť a porovnateľnosť finančných výkazov, čo je kľúčové pre informované rozhodovanie investorov a zainteresovaných strán.

Čo je to ročná percentuálna miera nákladov ?

ekonomika
Správne! Nesprávne!

Ročná percentuálna miera sa používa na vyjadrenie reálneho percenta nákladov spojených s hypotékou. To znamená, že nie úroky, ale práve ročná percentuálna miera ti ukáže, koľko z požičanej čiastky zaplatíš banke nielen na istine a úrokoch, ale aj na poplatkoch za jeden rok.

V banke si si zriadil bežný účet a aj povolené prečerpanie bežného účtu. Po nákupe v internetovom obchode ti prišla z banky informatívna SMS, v ktorej boli okrem iných aj údaje o aktuálnom a disponibilnom zostatku. Vieš, aký je medzi týmito pojmami rozdiel?

Ilustračné foto
Správne! Nesprávne!

Keď vložíš do produktu finančnej inštitúcie 1 000 eur na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10 % p. a., pričom úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne. Koľko budeš mať na účte po uplynutí dvoch rokov?

Ilustračné foto
Správne! Nesprávne!

Ak vložíš 1 000 eur na účet s ročnou úrokovou sadzbou 10 % p. a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, získaš úroky vo výške 10% z pôvodného vkladu každý rok. Po prvom roku získaš 10 % úrokov z 1 000 eur, čo je 100 eur, takže na konci prvého roka budeš mať celkovo 1 100 eur. Po získaní ďalších 10 % z 1 100 eur, máš ďalších 110 eur úrokov, čo ťa dostane na celkovú sumu 1 210 eur po uplynutí dvoch rokov.

Slováci mali v tomto kvíze finančnej gramotnosti problém. Dokáž, že medzi nich nepatríš
TOP

Ilustračné foto

Tvoja finančná gramotnosť je na vynikajúcej úrovni.
V pohode

Ilustračné foto

Stále máš čo zlepšovať, no nie je to také zlé. Niektoré pojmy z ekonomiky sa ešte musíš doučiť.
Slabé

Ilustračné foto

Ekonomické pojmy ti zrejme robia obrovský problém, musíš sa ich ešte doučiť.

Zdroj: 365.bank

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá