Adiktológ odhaľuje zákutia alkoholizmu: Každý verí, že má situáciu pod kontrolou. Ak ju stratí, už ju nezíska

  • Liečba závislosti sa začína už vtedy, keď sa príde s odborníkom poradiť rodinný príslušník
  • Adiktológ opísal, prečo sa ľudia stávajú závislými
muž na tráve s fľašou alkoholu
Ilustračné foto, Unsplash/Thom Masat
  • Liečba závislosti sa začína už vtedy, keď sa príde s odborníkom poradiť rodinný príslušník
  • Adiktológ opísal, prečo sa ľudia stávajú závislými

Alkohol je na Slovensku, no aj všeobecne na svete, hlboko zakorenený v sociálnych a kultúrnych tradíciách. Tento zvyk však môže mať závažné následky na psychické zdravie jedincov, ale aj na ľudí v ich blízkom kruhu.

Pravidelné pitie alkoholu je často bagatelizované a mnohí ho považujú za neškodný spoločenský rituál. Dokáže ale človek naozaj sám rozoznať moment, kedy sa stáva závislým? Ako dlhodobá konzumácia alkoholu ovplyvňuje duševné zdravie? Ako môžu rodina a priatelia podporiť blízku osobu, ktorá bojuje so závislosťou?

S týmito a ďalšími otázkami sme sa obrátili na riaditeľa sociorehabilitačnej starostlivosti a psychoterapeuta v Sanatóriu AT v Bratislave Rastislava Žemličku, ktorý nám danú tému objasnil. Svoj život zasvätil pomoci závislým už pred 16 rokmi.

  • Aké sú konkrétne príčiny, ktoré vedú jedincov k rozvoju závislosti?
  • Existuje genetická predispozícia k alkoholizmu?
  • Vie človek zistiť, kedy sa stáva závislým?
  • Kedy ľudia začínajú vyhľadávať pomoc?
  • Ako konzumácia alkoholu ovplyvňuje duševné zdravie?

Je možné identifikovať konkrétne príčiny, ktoré vedú jedincov k rozvoju závislosti?

Žiaľ, žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorá priam predurčuje naše správanie, ktoré je na jednej strane podmienené vzájomným „zbratávaním sa“, kam alkohol jednoznačne patrí a na strane druhej, v mnohých ohľadoch ritualizované náboženskými, rodinnými či susedskými alebo pracovnými zvyklosťami.

Medzi ďalšie príčiny patrí aj genetická predispozícia, viazaná na osobnosť. Svoju úlohu zohráva aj výchovný aspekt, čo znamená, že vyrastám v rodine, kde je tolerovaný alkohol a je ako súčasť rolového, rodinne zakoreneného správania, niekedy až z generácie na generáciu. To znamená, že jedinca môže už samotné prostredie v období dospievania ovplyvniť tak, že si vytvorí pozitívny vzťah k alkoholu.

Dokáže človek rozoznať moment, keď sa stáva závislým?

Nikto, kto sa rozhodne konzumovať, alebo aj len experimentovať s drogou, alkoholom, do toho nejde s tým, že sa stane závislým. Verí sám sebe, že sa mu to nestane. Dokonca práve komunikácia s tou drogou a neskôr oslovenie v emočnej oblasti sa viaže najmä na citlivých a inteligentných ľudí, ktorí majú pocit, že užívanie majú pod kontrolou aj vtedy, keď už vykazujú prejavy závislosti.

Druhým prístupom môže byť konzumácia alkoholu, ale aj drog, kedy užívatelia produkujú cez porovnávanie sa túžbu piť alebo fetovať. Pri závislosti sa porovnávanie regreduje do fatálnejšej roviny, lebo človek, ktorý je nasmerovaný konzumovať, vždy nájde niekoho, kto sa správa oveľa sociálne horšie ako on. Závislý človek tak postupne stráca kontrolu nad svojím správaním a aj nad svojou chorobou. Cesta k uzdraveniu však existuje pre každého, kto si ju vezme.

Hľadajú si u vás pomoc ľudia skôr preventívne, alebo prichádzajú, až keď majú vážne problémy spôsobené závislosťou?

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá