Ak si podnikateľ, na túto dôležitú povinnosť máš už len mesiac. Inak ťa čaká mastná pokuta

  • Do 31.12.2019 musíš podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra
  • Povinnosť platí pre všetky právnické osoby, okrem v zákone presne stanovených výnimiek
  • Ak si povinnosť nesplníš, hrozí ti pokuta vo výške 3 310 €
TASR - Jakub Kotian/pixabay
  • Do 31.12.2019 musíš podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra
  • Povinnosť platí pre všetky právnické osoby, okrem v zákone presne stanovených výnimiek
  • Ak si povinnosť nesplníš, hrozí ti pokuta vo výške 3 310 €

Termín sa už blíži. Do 31.12.2019 musia všetky právnické osoby podať návrh na zapísanie údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Povinnosť sa týka všetkých právnických osôb zapísaných do obchodného registra pred rokom 2018, teda aj pre s.r.o. s jednou osobou.

V ľudskej reči to znamená, že musíš vyplniť formulár (v listinnej alebo elektronickej forme) plný údajov o takzvanom konečnom užívateľovi výhod.

Ak si o nezvyčajnej povinnosti ešte nepočul, nie si jediný, štát totiž o novej povinnosti, vznikajúcej z právneho predpisu EÚ, veľmi neinformoval a preto ti vôbec nemáme za zlé, ak ani len netušíš, kto to konečný užívateľ výhod vlastne je.

Ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda firmu, stojí za ňou, kontroluje ju a má z toho patričné výhody (predovšetkým zisk alebo určité percento z obratu).

  • Ak máš živnosť, konečného užívateľa výhod zapisovať nemusíš.
  • Ak máš s.r.o., kde si jediným spoločníkom ty, konečným užívateľom výhod si pravdpeodobne ty.
  • Ak máte firmu so známym, ako spoločníci, každý s 50 % na základnom imaní, konečnými užívateľmi ste obaja.
  • Ak si akcionár veľkej spoločnosti, konečným užívateľom si vtedy, ak máš aspoň 25 % z hospodárskeho prospechu z podnikania, 25 % podiel na základnom imaní alebo máš aspoň 25 % na hlasovacích právach.

(presná definícia konečného užívateľa výhod je v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu)

zdroj: unsplash

Zvyčajne sú konečnými užívateľmi výhod ľudia, ktorí sú v obchodnom registri zapísaní ako spoločníci, no v prípade temnejších biznisov tomu tak nie je. Táto zmena totiž novelizuje viaceré zákony a jej cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí.

Prevádzkovatelia takýchto pofidérnych biznisov totiž častokrát stáli v tieni a pre svoje obchodné aktivity používali biele kone (= zaplatených ľudí), čo znamená, že sa v skutočnosti nevedelo, kam prané peniaze pochybnej spoločnosti plynuli. Práve povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod by tomu mala zabrániť.

Mená však nebudú dostupné verejne a slúžiť budú napríklad polícii či súdu.

Za nepodanie návrhu na zápis údajov konečného užívateľa výhod do obchodného registra pritom hrozí nemalá pokuta až do výšky 3 310 eur. Tá síce pre podvodnícke spoločnosti nie je žiadnym problémom, no pre menších podnikateľov predstavuje reálnu hrozbu, preto sa uisti, že si do 31. decembra splníš svoju zákonnú povinnosť.

Pokiaľ patríš medzi ľudí, ktorí sa musia uvádzaním konečného užívateľa výhod zaoberať, máš dve možnosti. Alebo použiješ obchodný register, vyberieš sa na slovensko.sk – alebo si necháš pomôcť od odborníkov, ktorí všetko spravia za teba – podobne, ako keď si napríklad zakladáš živnosť.

zdroj: unsplash

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK