Atentátnik Cintula prehovoril o útoku na premiéra: Zobral si dva zásobníky, Robertovi Ficovi napísal venovanie

  • Atentátnik pred vyšetrovateľom hovoril otvorene
  • Prinášame výpoveď muža, ktorý strieľal na Roberta Fica
Atentát na Fica
  • Atentátnik pred vyšetrovateľom hovoril otvorene
  • Prinášame výpoveď muža, ktorý strieľal na Roberta Fica

Anonymizované rozhodnutie sudcu, ktorý poslal Juraja Cintulu do väzby, začína popisom skutku tak, ako ho zadokumentoval vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. Prokurátor žiadal pre atentátnika väzbu z obavy, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti alebo sa bude vyhýbať trestnému stíhaniu. 

„Obvinený xxxxxxxx sa dostavil dňa 15. 05. 2024 v čase pred 14:35 h do Handlovej pred Dom kultúry na Námestí baníkov č. 3, kde sa v tom čase konalo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky, pričom počas vystúpenia xxxxxx Slovenskej republiky xxxxxx (,ďalej len poškodený‘) následne k nemu spoza tam situovanej zábrany oddeľujúcej verejnosť, pristúpil do tesnej blízkosti cca 1 meter s vopred uváženým úmyslom usmrtiť poškodeného držiac v pravej ruke strelnú zbraň zn. ČZ 75b, cal. 9 Luger, čiernej farby, doposiaľ neznámeho výrobného čísla a bez akejkoľvek výstrahy opakovane minimálne štyrikrát vystrelil priamo na osobu poškodeného do oblasti trupu a brušnej dutiny, v dôsledku čoho došlo k doposiaľ presne bližšie nešpecifikovaným vážnym strelným poraneniam u poškodeného, ktoré si vyžiadali urgentný letecký prevoz do nemocnice s doposiaľ nezistenými následkami a nezistenou dobou liečenia, pričom následne bol obvinený po skutku na mieste obmedzený na osobnej slobode prítomnými príslušníkmi Policajného zboru v čase o 14:39 h,“ píše sa v rozhodnutí súdu.

Juraj Cintula bol 15.05.2024, krátko po skutku vypočutý v procesnom postavení podozrivého. Tam uviedol, že nikdy v minulosti nebol liečený na žiadnom psychiatrickom oddelení a ani nebol skúmaný v psychologickom skúmaní.

„V súčasnej dobe je dôchodcom, žije v meste Levice v spoločnej domácnosti s manželkou, 40 rokov nefajčí a ako umelcovi mu chutí xxxxxx, ktorý občas koštuje. Iné návykové látky, alebo opiáty neužíva. K samotnej veci na výsluchu uviedol, že nakoľko nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, so zrušením ÚŠP a nesúhlasí s prenasledovaním kultúrnych a mediálnych pracovníkov, a čo je hlavné, chce, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine a považuje terajšiu vládu za judášsku voči Európskej únii, a tak sa rozhodol, že bude konať,“ píše sa v rozhodnutí súdu.

Ďalej vyšetrovateľovi uviedol, že nemal v úmysle niekoho zabiť. „Asi v pondelok 13.05.2024 sa rozhodol, že sa tejto vláde za takú politiku pomstí, a to tým, že xxxxxxx poškodí zdravie, pričom tak chcel urobiť strelnou zbraňou, ktorú má v legálnej držbe, a to zbraň ČZ 75 9mm kaliber, ktorú má od roku 1992. Ďalej zopakoval, že sa rozhodol xxxxxxx poškodiť zdravie, aby nebol schopný vykonávať funkciu xxxxxxx, pričom tomu sa tak rozhodol v pondelok, že sa mu pomstí,“ vypovedal na polícii krátko po skutku Juraj Cintula.

Ďalej vypovedal, že v rádiu sa dozvedel, že bude výjazdové rokovanie vlády v Handlovej a 15.05.2024 v čase o 11:20 hodine nasadol do vlastného auta. Cintula zobral so sebou zbraň a 2 zásobníky.

„V každom zásobníku bolo asi 10 nábojov a šiel do Handlovej sám, kde prišiel asi okolo 12:20 h, pričom asi jednu hodinu čakal na námestí na to, že vláda vyjde z kultúrneho domu. Keď videl xxxxxx vychádzať z budovy kultúrneho domu, zakývali na xxxxxxx obyvatelia Handlovej a on prišiel k nim. Fakticky mu vošiel do rany. Ďalej uviedol, že on stál vtedy za bariérou s ostatnými ľuďmi a on na xxxxxx nekričal, avšak ako xxxxxxx prichádzal k nemu, lepšie povedané k davu ľudí, kde bol on, a ako xxxxxxx prichádzal k nemu asi na 2 metre, tak vytiahol pištoľ, ktorú mal odloženú v ľadvinke pripnutej na svojom páse. Uvedenú pištoľ si k streľbe pripravil už doma predtým, to znamená, že do zbrane vložil zásobník s nábojmi, obtiahol zbraň pričom kohútik zbrane nechal v zadnej polohe,“ píše sa ďalej v rozhodnutí súdu.

Ďalej uviedol, keď vytiahol zbraň, tak túto namieril na xxxxxxx, konkrétne na spodnú časť jeho trupu a asi 3x vystrelil. Keď strieľal, tak xxxxxxx vtedy podával niekomu z davu ruku a bol k nemu natočený pravou stranou. Rany strieľal hneď za sebou, pričom ranami trafil len xxxxxxx, boli tam v blízkosti aj jeho ochrankári, ale na tých nemieril ani ich netrafil. Zopakoval, že xxxxxxx nechcel zabiť, ale chcel ho zraniť a poškodiť jeho zdravie, mieril na jeho spodnú časť trupu a podľa jeho názoru ho aj trafil do spodnej časti trupu.“ 

Skutok atentátnik plánoval

Cintula ďalej dodal, že možno tá vzdialenosť nebolo od neho ani 2 metre, že to by trafil aj slepý. „Ďalej uviedol, že po streľbe zaregistroval to, že sa na neho vrhli ochrankári a spacifikovali ho, pričom počítal s tým, že ho chytia, a bol si vedomý toho, že mohol xxxxxx zabiť, bolo to jeho riziko.“

„Tiež uviedol, že si na internete pozeral incident z xxxxxx, kde sa rôzni odborníci vyjadrovali o tom, že ak sa použije krátka guľová zbraň, tak obeť má 90 % šancu na prežitie. Predpokladal, že to xxxxxxx prežije, ale riziko, že ho zabije tam bolo. To, že by mohol streľbou zraniť aj iného, si uvedomoval, riziko toho tam bolo, ale to nepredpokladal. Záverom uviedol, že je sociálne senzitívny a všetky veci, čo sa dejú v spoločnosti, ho úžasne iritujú,“ povedal doslova Cintula pred vyšetrovateľom. 

Podľa slov, ktoré nasledovali, atentátnik plánoval svoj skutok dopredu a dokonca napísal do knihy, ktorú mal so zbraňou v ľadvinke pri sebe, venovanie Robertovi Ficovi.

Presne dodal, že „xxxxxxx chcel venovať knihu s názvom ,Posolstvo obete‘, ktorú mal spolu s pištoľou v ľadvinke, pričom samotné venovanie napísal dnes (15.05.2024) ráno bez dátumu, lebo nevedel, ako sa vyvinie situácia. Dodal, že nikto iný nevedel o tom, čo plánuje, predsa do toho nebude nikoho zaťahovať. Auto xxxxxxx zaparkoval na malom parkovisku oproti obchodnému domu v Handlovej a nie je tam nič dôležité, nie sú tam žiadne zbrane ani výbušniny,“ uzavrel svoju výpoveď muž obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na premiéra Roberta Fica. 

Obvinený Juraj Cintula pred sudcom Špecializovaného trestného súdu dňa 18.05.2024 odmietol vypovedať. Reagoval len na kvalifikáciu skutku, ktorá sa mu nepáčila. Podľa vlastných slov vraj nikdy nemal úmysel zavraždiť Roberta Fica, čo aj uviedol vo svojom výsluchu dňa 15.05.2024.  

„Nechystá sa nikam utiecť a nebude žiadnym spôsobom mariť priebeh trestného  konania, čo aj písomne potvrdzuje vo svojom sľube, ktorý písomne predkladá. K dôvodu väzby uviedol, že už nikdy nebude svoju bezmocnosť a frustráciu zo stavu spoločnosti riešiť fyzickým útokom na nikoho, čo sľubuje aj v písomnom sľube, ktorý predložil. To, čo mal v úmysle, už dokonal. Uvedomuje si, že konal úplne neprípustne, nemal ublížiť poškodenému. Mal mu radšej odovzdať knihu, ktorú mal pre neho prichystanú. Úprimne ľutuje svoje konanie, ale opakuje, že strieľať vie a mieril tak, aby určite neohrozil život poškodeného. Taktiež dával veľký pozor, aby ani náhodou neohrozil žiadneho človeka v dave, ani ochranku. Ospravedlňuje sa za svoje konanie poškodenému, čo je pripravený mu povedať aj osobne v rámci konania, ak na to bude mať možnosť, a ak nie, určite sa mu ospravedlní písomne,“ povedal v súdnej sieni Juraj Cintula.

Reakcia prokurátorky

Prokurátorka, ktorá žiadala aby bol Juraj Cintula vyšetrovaný väzobne vo výsluchu pred sudcom 18.05.2024 povedala, že má za to, že ani po dnešnom vyjadrení obvineného sa nič vo vzťahu k existencii dôvodov väzby a to útekovej a preventívnej nezmenilo.

Poukázala na to, že vek obvineného, ktorý má 71 rokov, vzájomne vzbudzuje dôvodnú obavu, že obvinený v prípade jeho prepustenia na slobodu ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu ako aj vysokému trestu, ktorý mu hrozí.

V ďalšom slede poukázala aj na motív, pre ktorý sa Juraj Cintula rozhodol strieľať na premiéra. „Je založený na neakceptovaní politických ako aj zahranično – politických názorov predstaviteľov súčasnej vládnej moci, teda nespájajú sa len s osobou poškodeného, ale sú pričítateľné širšiemu okruhu osôb z politického prostredia, teda potenciálnych cieľov môže byť viac. Skutok bol spáchaný na mieste a spôsobom, kedy muselo byť obvinenému zrejmé, že logicky môže prísť nielen k jeho zadržaniu ale keďže objekt útoku je chránenou osobou, nemohol vylúčiť ani spacifikovanie vlastnej osoby s použitím zbrane zo strany ochrany xxxxxx, až s prípadným smrteľným následkom. Ak ani táto okolnosť nebola pre obvineného dostatočne odradzujúcou, možno vyvodiť dôvodný predpoklad, že obvinený v prípade jeho ponechania na slobode vedomý si svojho veku a skutočnosti, že za existujúcej dôkaznej situácie a hroziaceho vysokého trestu tzv. nemá čo stratiť, môže pokračovať v spáchaní obdobného činu,“ povedal sudcovi zástupkyňa štátu. 

Reakcia sudcu bol jednoznačná

Ten povedal, že sa stotožňuje s názorom prokurátorky GP SR a konštatoval, že sú splnené formálne podmienky pre rozhodnutie o väzbe obvineného Juraja Cintulu. Na podklade doposiaľ zadovážených dôkazov vyplýva, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie bol spáchaný, ma znaky trestného činu a existuje vysoká miera podozrenia, že tento skutok spáchal obvinený.

„Pokiaľ sa jedná o právnu kvalifikáciu skutku stotožňujem sa s názorom prokurátorky, že právna kvalifikácia uvedená v uznesení o vznesení obvinenia obvinenému je správna a nejde teda o žiadne nadhodnotenie právnej kvalifikácie skutku v tomto štádiu trestného konania. To neznamená, že by v priebehu vyšetrovania môjho dôjsť k zmene právnej kvalifikácie,“ reagoval ďalej sudca.

Pri existencií útekovej a preventívnej väzby u obvineného sudca skúmal možnosť, či vzhľadom na jeho osobu, povahu a závažnosť trestnej činnosti, pre ktorú je obvinený trestne stíhaný, nie je v čase rozhodovania možné jeho väzbu nahradiť alternatívnymi náhradami väzby.

V danom prípade však sudca jasne poukázal na to, že väzbu obvineného je možné nahradiť prijatím sľubu alebo uložením dohľadu len vtedy, ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Žiadne výnimočné okolnosti prípadu však nezistil, a ani obvinený na žiadne výnimočné okolnosti prípadu nepoukázal.

Potom už nasledovali slová sudcu, ktorými rozhodol o ďalšej budúcnosti Juraja Cintulu.  „Beriem do väzby obvineného Juraja Cintulu…,  Väzba obvineného začína plynúť dňom 15.05.2024 o 14:39 hod. a bude sa vykonávať v Ústave na výkon väzby Bratislava…. Písomný sľub obvineného neprijímam…. Návrh na dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným zamietam,“ uzavrel sudca svoje rozhodnutie.

Najnovšie videá

Trendové videá