Bežná chyba slovenských motoristov: Za obyčajné umytie auta ti hrozí vysoká pokuta. Takto sa jej vyhneš

  • Stačí si naštudovať všeobecné záväzné nariadenia
  • Na svojom webe ich má každá obec aj mesto
auto
Ilustračná fotografia Pexels.sk/Karolina Grabowska
  • Stačí si naštudovať všeobecné záväzné nariadenia
  • Na svojom webe ich má každá obec aj mesto

Mnohí majitelia domov si radi umyjú auto na vlastnom dvore. Je to pohodlnejšie a lacnejšie ako ísť do autoumyvárky, a taktiež majú kontrolu nad celým procesom. Ale je to vôbec legálne?

Všeobecne platí, že umývanie auta na súkromnom pozemku je povolené. V praxi to regulujú všeobecne záväzné nariadenia (VZN) miest a obcí, ktoré sa týkajú udržiavania čistoty a verejného poriadku. Tieto VZN nájdeš na webových stránkach obcí aj miest. 

Každá obec si môže stanoviť vlastné pravidlá 

Umývanie auta na vlastnom dvore je bežný jav, s ktorým sa stretávame na mnohých miestach. Mnohí to vnímajú ako samozrejmosť, veď predsa, kto by si nemohol umyť auto na vlastnom pozemku?

Avšak čo na to hovorí zákon? Prekvapivo, umývanie auta na súkromnom pozemku nie je automaticky povolené. Zákon o udržiavaní čistoty a poriadku v obciach totiž dáva mestám a obciam právomoc regulovať túto činnosť prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení (VZN).

V praxi to znamená, že každá obec si môže stanoviť vlastné pravidlá pre umývanie áut na dvore. Niektoré obce to vo svojich VZN vôbec nezakazujú, iné povoľujú umývanie len za určitých podmienok (napríklad s použitím ekologických čistiacich prostriedkov, v denný čas, s odvedením odpadovej vody do kanalizácie). A v niektorých obciach môže byť umývanie auta na dvore dokonca úplne zakázané. 

Aká je pokuta? 

Ak teda umyješ auto na príjazdovej ceste, parkovisku alebo na ulici, môžeš dostať pokutu. V konečnom dôsledku môže vyjsť pokuta za umývanie auta vlastnoručne oveľa drahšie ako umývanie v autoumyvárni. Ako informuje portál Autotrendy, pokuta nie je malá. 

„Zákaz umývania áut na súkromných pozemkoch je z dôvodu ochrany životného prostredia. Špinavá voda neodteká do kanalizácie, ale vsakuje sa do pôdy. To ovplyvňuje kvalitu podzemných vôd a predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí. Okrem toho čistiace prostriedky, ktoré používate na umývanie vozidla, môžu byť nebezpečné pre rastliny a zvieratá,“ dopĺňa web Autotrendy.  

Ako ďalej informuje denník Pravda, pokuty za umývanie si auta vo verejnom priestranstve by mal udeľovať okresný úrad alebo štátna ochrana prírody, keď je to priestupok podľa príslušného zákona. Ak ide o trestný čin, napríklad ochrana stromov a krov, tak v tomto prípade to už rieši štátna polícia a súd.

„V meste na parkovisku by tento skutok mala riešiť mestská polícia, keďže ide o priestupok pre porušenie príslušného VZN mesta. Pokuty dávajú podľa sadzobníka a podľa toho, kto prípad rieši. Ak prípad rieši mestská polícia na mieste, tak v blokovom konaní môže vyjsť pokuta maximálne do 60 eur. Ak však dotyčného predvolajú, tak v správnom konaní môže byť pokuta omnoho vyššia,informuje Pravda

Ak ohrozíš alebo narušíš verejný poriadok porušením povinností stanovených vo všeobecne záväzných nariadeniach (VZN) tvojej obce, môžeš dostať pokutu 30 eur. 

Zdroje: Pravda , Autotrendy , AI

Najnovšie videá

Trendové videá