Bratislava prebuduje strašidelné opustené budovy, zo schátraného internátu budú moderné byty

  • Hlavné mesto si vytipovalo na rekonštrukciu niekoľko opustených budov
  • Jednou z nich je aj vyprázdnený objekt internátu pri bývalom učilišti Elektrovodu v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica
  • Mesto predpokladá, že vďaka tejto partnerskej spolupráci získa Bratislava 62 nových nájomných bytov
Záhorská Bystrica – oficiálna stránka internát elektrovod
Facebook/Záhorská Bystrica - oficiálna stránka
  • Hlavné mesto si vytipovalo na rekonštrukciu niekoľko opustených budov
  • Jednou z nich je aj vyprázdnený objekt internátu pri bývalom učilišti Elektrovodu v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica
  • Mesto predpokladá, že vďaka tejto partnerskej spolupráci získa Bratislava 62 nových nájomných bytov

S cieľom získavania nových nájomných bytov pristupuje hlavné mesto k vytipovaniu a rekonštrukcii nevyužívaných opustených budov. Jednou z nich je aj vyprázdnený objekt internátu pri bývalom učilišti v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica.

Predstavitelia hlavného mesta, Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Záhorská Bystrica podpísali Memorandum o spolupráci pri postupe v súvislosti s daným objektom.

Bratislava bude mať konečne nové byty, oblasť bude zodpovedať štandardom veľkomiest

Hlavné mesto iniciovalo v roku 2019  otvorené rokovania o zámene pozemkov a objektov s cieľom získať do vlastníctva budovu internátu za účelom zvýšenia počtu mestských bytov pre Bratislavu. Predpokladáme, že vďaka tejto partnerskej spolupráci získa Bratislava 62 nových nájomných bytov,“ napísala v správe hovorkyňa Magistrátu hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Do procesu zámeny vstúpila aj Mestská časť Záhorská Bystrica, ktorá má záujem v areáli učilišťa zriadiť základnú školu. Bratislavský samosprávny kraj tam zase počíta so sociálnym zariadením pre odkázaných.

Hlavné mesto poskytne do zámeny nevysporiadané pozemky pod budovami župy na území hlavného mesta. Súčasťou dohody bude teda aj následný prenájom časti pozemkov a objektov pre vzdelávacie potreby MČ Záhorská Bystrica.

O zámere zrekonštruovať v objekte byty vhodné na nájomné bývanie budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva približne na prelome rokov 2020/2021.

V Záhorskej Bystrici vyrástol architektonický skvost. Škandinávsky minimalizmus je tu cítiť na každom kroku

Pred samotnou rekonštrukciou bude potrebné v rámci prípravných prác vyhodnotiť technický stav objektu, na základe ktorého mesto vyberie dodávateľov projekčných a realizačných prác. Tiež skladba nájomných bytov bude určujúca, akým spôsobom bude rekonštrukcia financovaná.

Zdroje: TS Magistrát hlavného mesta , zverejnovanie.bratislava.sk

Najnovšie videá

Trendové videá