Budúcnosť dôchodkov mimo vládnej kontroly: Európa ponúka nové riešenie

  • Európsky dôchodok je dobrovoľné investičné sporenie na penziu podľa pravidiel EÚ
  • Tento dôchodkový produkt platí naprieč všetkými členskými krajinami
Penzia, pokladnička, prognóza
Ilustračné foto Archív Canva
  • Európsky dôchodok je dobrovoľné investičné sporenie na penziu podľa pravidiel EÚ
  • Tento dôchodkový produkt platí naprieč všetkými členskými krajinami

Avizované zmeny druhého piliera zneistili Slovákov, preferujú dôchodkové sporenie, na ktoré vláda nemá dosah. Celkový objem úspor v druhom pilieri na Slovensku tento rok presiahol 15 miliárd eur.

Hoci existuje už 20 rokov, mnohých sporiteľov, ktorí doň vstúpili, zneistili prezentované zámery vlády v súvislosti s investovaním peňazí z druhého piliera do novej cestnej infraštruktúry. Legislatívna neistota a obavy o zhodnotenie investovaných peňazí spôsobujú, že sa čoraz viac ľudí v produktívnom veku zaujíma o možnosti alternatívneho dôchodkového sporenia.

Jedným z novších, kde vláda nemá právomoci určovať a meniť investičné pravidlá, je európsky dôchodok (PEPP).

„Obracajú sa na nás mnohí sporitelia, ktorí už dnes myslia na svoj budúci dôchodok. Často sa nám ozývajú najmä preto, že sa v kontexte možných zásahov zo strany štátu obávajú nízkych výnosov a nedostatočných garancií pri troch štátom regulovaných pilieroch dôchodkového sporenia. Čo sa však týka Európskeho dôchodku, ten je postavený na európskych pravidlách a slovenská vláda ho nemôže zmeniť,“ vysvetľuje spoločnosť Finax, ktorá je prvým poskytovateľom PEPP v Európe.

Kto môže na tento dôchodok prispievať?

Európsky dôchodok je dobrovoľné investičné sporenie na penziu podľa pravidiel Európskej únie. Tento dôchodkový produkt platí naprieč všetkými členskými krajinami. Môžete si doň prispievať vy alebo váš zamestnávateľ bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ pracujete.

„Európsky dôchodok pritom ponúka unikátne vlastnosti, ako sú výrazne nižšie poplatky a vysoká miera bezpečnosti. To klientom umožňuje sporiť si na dôchodok s pokojom. Všetky vykonávané investície sú riadené s maximálnou opatrnosťou a zameraním sa na dlhodobú udržateľnosť a bezpečnosť, podľa pravidiel, ktoré stanovuje Európska únia,“ ubezpečuje zakladateľ spoločnosti Finax Juraj Hrbatý.

Ďalšou výhodou podľa jeho slov je regulácia na úrovni EÚ, od začiatku bol tiež postavený na tom, že má ponúknuť silnú ochranu pre sporiteľov. Samozrejmosťou sú aj zrozumiteľné a transparentne komunikované informácie o poplatkoch, investičných stratégiách a rizikách.

Investičné možnosti

PEPP poskytuje tiež rôzne investičné prístupy, ktoré sa dajú prispôsobiť na mieru potrebám sporiteľa, a to so zohľadnením tolerancie voči riziku. K dispozícii sú investičné možnosti s garantovanou návratnosťou, ale aj s rizikovejšími stratégiami zameranými na vyššie výnosy.

V porovnaní s dobrovoľným dôchodkovým sporením na Slovensku v treťom pilieri ponúka Európsky dôchodok viacero dôležitých výhod. Ide napríklad o nižšie poplatky, zaujímavé zhodnotenie aj vo výplatnej fáze či prenositeľnosť naprieč členskými štátmi.

„Európsky dôchodok je navrhnutý ako doplnok k národným dôchodkovým systémom, aby konkrétne na Slovensku fungoval v kombinácii s prvým a druhým pilierom. Aj súčasný vývoj potvrdzuje, že má silný potenciál poskytnúť sporiteľom ešte lepšiu ochranu v dôchodkovom veku,“ uzatvára Hrbatý.

Zvyšovanie životného minima

Suma životného minima sa bude zvyšovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ju plánuje upraviť od začiatku júla tohto roka. Po novom sa suma 268,88 eur mesačne zvýši na 273,99 eur, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Životné minimum v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osobe stúpne z pôvodných 187,57 eur mesačne na 191,14 eur za mesiac. Pokiaľ ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 122,77 eur mesačne sa upravuje na 125,11 eur za mesiac.

Úprava životného minima sa vykoná spôsobom, že táto suma sa vynásobí koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie, za ktoré sa považuje obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla súčasného roka.

Podľa údajov od štatistického úradu bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 1,019. Podľa životného minima sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú nárok na určitú dávku, prípadne na zľavu z určitého plnenia.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Trendové videá