Danko plánuje veľkú zmenu: Rekreačný príspevok 275 eur by si mohli užiť o tisíce ľudí viac

  • Andrej Danko plánuje rozšíriť využívanie rekreačných poukazov
  • Zvýhodnenú dovolenku by si tak mohli užiť aj rodičia zamestnancov
Andrej Danko, Vysoké Tatry
Andrej Danko chce rozšíriť využívanie rekreačných poukazov Reprofoto: TASR/Jakub Kotian, František Iván
  • Andrej Danko plánuje rozšíriť využívanie rekreačných poukazov
  • Zvýhodnenú dovolenku by si tak mohli užiť aj rodičia zamestnancov

Andrej Danko plánuje rozšírenie využívania rekreačných poukazov. Dané právo by sa podľa jeho slov malo uplatniť aj na rodičov zamestnancov. V súčasnosti majú nárok na príspevok na rekreáciu práve spomínaní zamestnanci a ich rodinní príslušníci (manželka, vlastné deti, deti zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti), ale aj osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Novelou, ktorú predseda Slovenskej národnej strany spolu s ďalšími poslancami predkladá, by sa teda rozširoval okruh tých rodinných príslušníkov, ktorí by si mohli poukaz uplatniť.

Ako píše Pravda, uvedený návrh je v programe aktuálnej schôdze parlamentu. Rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu poukaz využiť, odkrojí dodatočné zdroje z výnosu, ktorý prináša korporátna daň. Ministerstvo financií odhadlo, že novela zvýši oslobodené príjmy o tri milióny eur. Samotné ministerstvo ale považuje tento odhad za konzervatívny.

Cieľom návrhu bola už od roku 2019, keď rekreačné poukazy vznikli, podpora cestovného ruchu. Novela má priniesť ďalší impulz.

„Prenositeľnosť rekreačného poukazu na rodiča zamestnanca má plošne podporiť možnosť využívania rekreačného poukazu zamestnanca a maximalizovať efektivitu ich pozitívnych vplyvov. Vďaka možnosti prenosu rekreačného poukazu bude mať rodič zamestnanca s nižším disponibilným príjmom väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka, ktorá je potrebná na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.

Andrej Danko si za návrhom stojí

Roky pred pandémiou boli ekonomicky relatívne úspešné, a to sa odrážalo aj na počte prenocovaní v rekreačných zariadeniach. Napríklad v roku 2014 sa počet prenocovaní domácich návštevníkov pohyboval na úrovni len necelých sedem miliónov. Počet prenocovaní tak postupne rástol aj pred zavedením poukazov.

Predkladatelia návrhu tvrdia, že poukazy jednoznačne pomáhajú podnikateľom v cestovnom ruchu. „Porovnanie členských štátov EÚ s podobnou mierou prenocovaní domácich turistov na obyvateľa indikuje, že od roku 2019 sa tempo rastu prenocovaní slovenských domácich turistov napriek zavedeným obmedzeniam v súvislosti s ochorením Covid-19 výrazne zrýchlilo. Oproti januáru 2018 bol počet prenocovaní domácich turistov na Slovensku o 28 percent vyšší, zatiaľ čo priemer porovnateľných krajín bol vyšší iba o 9,5 percent,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Kde a ako možno využiť rekreačný poukaz:

  • je vydaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu,
  • možno ho využiť len na území Slovenskej republike a len vo vybraných rekreačných zariadeniach,
  • určený je iba fyzickým osobám,
  • aktuálne ho môže využiť len osoba, pre ktorú bol pôvodne vydaný, čo by menila navrhovaná novela zákona,
  • je určený len na úhradu oprávnených výdavkov podľa zákona.

Zamestnanci postupne využívajú rekreačné poukazy čoraz viac. Celková suma vyplatených príspevkov vo forme poukazov sa medzi rokmi 2019 a 2021 pohybovala v intervale od 40 miliónov eur do 44 miliónov eur. V roku 2022 sa celková suma vyšplhala až na viac ako 52 miliónov eur. Poukaz využilo približne 261-tisíc ľudí. V priemere je teda výška príspevku na rekreáciu zhruba 202 eur.

Aktuálne platí, že zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu. Najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok, sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Rekreačný poukaz je možné využiť raz ročne len u jedného zamestnávateľa. Príspevok na rekreáciu si však u jedného zamestnávateľa môžete rozložiť na viacero pobytov. Zamestnanec musí o príspevok na rekreáciu požiadať a musí doložiť účtovný doklad do 30 dní od skončenia rekreácie.

Zdroje: Finančný kompas, Pravda

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá