DO DOMÁ­CEJ LEKÁR­NIČ­KY 21. STO­RO­ČIA PRI­BUD­NE VES­TI­GEN

Stanka Brezániová / 3. júna 2014 / Business

Mož­no sa mi to len zdá, ale cítim oko­lo seba posun mys­le­nia ľudí k lep­šie­mu. Zdra­vie sa dostá­va na pop­red­né prieč­ky hod­no­to­vé­ho reb­ríč­ka u mno­hý­ch. Chce­me vedieť čo jeme, pije­me, dýcha­me a hlav­ne, aký to má vplyv na náš orga­niz­mus. Ten­to trend sa pre­ná­ša aj do sve­ta apli­ká­cií a novin­ka sve­to­vé­ho for­má­tu má kore­ne prá­ve v naši­ch zeme­pis­ný­ch šír­ka­ch. Poču­li ste už o star­tu­pe Ves­ti­gen? Bude pomá­hať odha­ľo­vať cho­ro­by, kto­ré sa môžu v tele „poti­chu“ vyví­jať.

 

K nesmrteľnosti je ešte dlhá cesta. Ak teda vôbec existuje. Ale teraz ruku na srdce, koľko preventívnych vyšetrení absolvujete počas roka? Veď dnes je to také jednoduché. Bolí hlava - tabletka. Tam ma bolí, tu ma pichá - tabletka a tabletka. Niekedy takýmto spôsobom svoje problémy podceníme, lebo nám chýba istota, či je to niečo vážne alebo je to len prechladnutie.

Vestigen komunikuje jednoduchú myšlienku: Prečo čakať, až kým je neskoro a už musíte ísť do nemocnice?

 

Zariadenie slúži ako domáce diagnostické centrum, ktoré umožní sledovať stav vášho tela. Má veľkost zapaľovača a dokáže analyzovať napríklad krv, vodu alebo akúkoľvek tekutinu. Zariadenie tak vytvára more možností využitia - od hľadania choroboplodných zárodkov, cez zisťovanie znečistenia vody až po testovanie kvality jedla. To všetko pre zdravší život.

 

 

Tekutina sa kvapne na sterilný mikročip. Ten sa zasunie do zariadenia, ktoré spraví analýzu a výsledky sa pomocou aplikácie zobrazia na displeji mobilu alebo počítača. Umožňuje tak pozorovať vývoj výsledkov v čase, ich vizualizáciu, ale aj ich uskladňovanie a zdieľanie. Otvára možnosť vytvoriť si niečo ako domácu zdravotnú kartu. Viem si živo predstaviť, že by to v prípade potreby pomohlo aj lekárom pri vyšetrovaní.

Konkrétnejšia forma tohto vynálezu je napríklad Nephrosense. Senzor sa zameriava na tých, čo trpia cukrovkou a chcú otestovať obsah proteínu v moči. Alebo na tých, ktorí majú v rodine niekoho, kto trpí ochorením obličiek a chcú mať riziká choroby pod kontrolou v maximálnej možnej miere.

 

 

Projekt majú na svedomí šesti ľudia, odborníci v technickej, obchodnej aj vedeckej oblasti. Menovite? Alexander Kriško, Andrej Mošať, Vincent Touquet, Lucia Kvapilová, Martin Holický a najnovšia posila, Veronika Kolejáková. Investorom je spoločnosť Grid Investment.

Aj keď na projekte ešte pracujú, už teraz by som im rada vyslovila veľké ĎAKUJEM za ich prácu.

 

 

Zdroj: vestigen.com, nephrosense.com, wisegeek.org, vestigen.com, pharmaceutical-int.com

 

 

Pridať komentár (0)