Dôchodcovia dostanú úplne nový finančný príspevok: Takto získaš 250 eur mesačne navyše

  • Dôchodcovia na Slovensku budú môcť poberať opatrovateľský príspevok
  • Táto novinka zlepší ich ekonomickú situáciu a kvalitu starostlivosti o blízkych
dôchodca
freepik
  • Dôchodcovia na Slovensku budú môcť poberať opatrovateľský príspevok
  • Táto novinka zlepší ich ekonomickú situáciu a kvalitu starostlivosti o blízkych

Slovenskí dôchodcovia sa dočkajú výraznej zmeny v oblasti sociálnych dávok. Opatrovateľský príspevok, ktorý bol doteraz určený hlavne pre osoby v produktívnom veku, budú môcť odteraz poberať aj dôchodcovia, upozorňuje na to na sociálnej sieti bývalý minister práce a odborník na sociálne otázky Jozef Mihál.

Táto novinka so sebou prináša viaceré výhody a otvára nové možnosti pre starších občanov, ktorí sa starajú o svojich blízkych.

Zvýšenie dostupnosti opatrovateľského príspevku

V minulosti bol opatrovateľský príspevok primárne zameraný na ľudí v produktívnom veku, ktorí sa starali o svojich blízkych s ťažkým zdravotným postihnutím.

Teraz sa táto dávka rozšíri aj na dôchodcov, čo im umožní získať finančnú podporu za ich opatrovateľskú činnosť. Týmto krokom sa zvyšuje dostupnosť sociálnych dávok pre širšiu skupinu obyvateľov, ktorí poskytujú potrebnú starostlivosť svojim rodinným príslušníkom, píše portál Peniaze.sk.

Starší muž so ženou sa pozerajú do notebooku a usmievajú sa.
zdroj: Freepik/@freepik

Výška opatrovateľského príspevku pre dôchodcov bude nižšia ako pre osoby v produktívnom veku, čo je spôsobené odlišnou ekonomickou situáciou dôchodcov.

Pri opatrovaní jednej osoby bude dôchodca dostávať 184,71 eur mesačne. Ak sa stará o dve a viac osôb, príspevok sa zvýši na 246,22 eur. Pre porovnanie, osoby v produktívnom veku dostávajú 369,36 eur pri opatrovaní jednej osoby a 492,34 eur pri starostlivosti o dve a viac osôb, píše Mihál.

Podmienky na získanie príspevku

Aby dôchodca mohol získať opatrovateľský príspevok, musí splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musí preukázať, že sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby.

Opatrovateľ musí byť zároveň schopný poskytovať potrebnú starostlivosť a musí preukázať, že opatrovaná osoba nemá inú možnosť zabezpečiť si potrebnú pomoc, píše portál Peniaze.sk.

Podanie žiadosti o opatrovateľský príspevok pre dôchodcov je možné vykonať elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Žiadateľ musí vyplniť príslušný formulár a pripojiť aktuálny lekársky nález opatrovanej osoby. Proces podania žiadosti je administratívne náročný, preto je dôležité mať pripravené všetky potrebné dokumenty.

Výhody pre dôchodcov

Portál Peniaze.sk zároveň dodáva, že rozšírenie opatrovateľského príspevku na dôchodcov prináša niekoľko výhod. V prvom rade poskytuje finančnú podporu starším občanom, ktorí sa starajú o svojich blízkych, čím im umožňuje zlepšiť ich ekonomickú situáciu.

Okrem toho zvyšuje motiváciu dôchodcov poskytovať kvalitnú starostlivosť, čo má pozitívny vplyv na kvalitu života opatrovaných osôb.

Zvýšenie dostupnosti opatrovateľského príspevku pre dôchodcov znamená, že viac starších ľudí bude schopných poskytnúť svojim blízkym potrebnú starostlivosť bez finančných obmedzení. To prispieva k celkovému zlepšeniu sociálnej stability a kvality života v spoločnosti, píše Mihál.

Opatrovateľský príspevok pre dôchodcov je významným krokom k zlepšeniu podpory starších občanov, ktorí sa starajú o svojich blízkych s ťažkým zdravotným postihnutím.

Táto legislatívna zmena zvyšuje dostupnosť sociálnych dávok a poskytuje dôchodcom finančnú pomoc, ktorú potrebujú na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti. Pre spoločnosť to znamená zlepšenie sociálnej stability a kvality života mnohých rodín na Slovensku.

Zdroje: Peniaze.sk, Facebook - Jozef Mihál

Najnovšie videá

Trendové videá