Dom za cenu paláca. Ceny za stavebný materiál stúpajú, drahšia je aj práca

  • Rast cien stavebných prác a materiálov pokračoval aj v máji
  • Ceny stavebných prác medziročne vzrástli takmer o pätinu a materiálov o viac ako štvrtinu
stavba, dom
Ilustračný obrázok Unsplash/Josh Olalde, Unsplash/Brett Jordan
  • Rast cien stavebných prác a materiálov pokračoval aj v máji
  • Ceny stavebných prác medziročne vzrástli takmer o pätinu a materiálov o viac ako štvrtinu

Mladí ľudia túžia po vlastnom bývaní. Väčšina si plánuje stavbu domu, ktorá je však mimoriadne nákladná. Ako sa ukázalo, ceny za stavebné práce a materiál neustále stúpajú. 

Neustály rast cien

Ceny stavebných prác v máji tohto roka medziročne vzrástli o 17,3 % a oproti aprílu sa zvýšili o 1 %. Za päť mesiacov roka 2022 medziročný rast cien stavebných prác dosiahol 18,3 %. Štatistický úrad SR o tom v utorok informoval na svojom portáli.

Ceny materiálov používaných v stavebníctve boli v máji medziročne vyššie o 31,8 % a v porovnaní s aprílom vzrástli o 2,5 %. Od začiatku aktuálneho roka do konca mája sa ceny stavebných materiálov oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 27,8 %.

Medziročný rast cien stavebných prác v prvom štvrťroku tohto roka predstavoval 19 % a cien stavebných materiálov 25,6 %.

Upravený stavebný zákon 

Stavebné konania bude namiesto samospráv riadiť o necelé dva roky nový štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý vznikol 1. júna. Právomoc pri centrálnom povoľovaní stavieb sa zmení od apríla 2024, kedy nadobudne účinnosť v plnom rozsahu nový zákon o výstavbe.

„Špeciálne stavebné úrady ostatnú zachované, okrem tých, ktoré povoľujú výstavbu diaľnic, dráh a letísk,“ uviedol advokát pôsobiaci v advokátskej kancelárii CMS Dušan Vanek.

V súčasnosti stavby povoľujú stavebné úrady ako prenesený výkon štátnej správy pod samosprávami, túto kompetenciu si štát vzal späť napriek nesúhlasu miest a obcí.

Ústredný úrad bude mať osem regionálnych pracovísk a od začiatku budúceho roka prevezme vybrané právomoci ministerstva dopravy a výstavby v územnom plánovaní, výstavbe a vyvlastnení.

„Následne začne od apríla 2023 platiť legislatíva, ktorú upravuje nový stavebný zákon. K tomuto dátumu musia začať platiť aj všetky ostatné legislatívne zmeny,“ upozornil Vanek, pričom štát musí sprevádzkovať aj nový informačný stavebný systém.

dom
zdroj: Unsplash/Brett Jordan

Zákony o výstavbe a územnom plánovaní nahradia takmer polstoročný stavebný zákon. Zámerom je zrýchliť získanie stavebného povolenia, zjednodušiť procesy, zaviesť elektronizáciu a sprísniť postihovanie majiteľov tzv. čiernych stavieb bez povolenia.

Rozhodovať bude stavebný úrad

Aktuálne sa samostatne posudzuje umiestnenie stavby a následne sa vydáva stavebné povolenie, po novom bude povoľovanie stavieb jednoduchšie.

Zruší sa dvojstupňové konanie, zámer o stavbe s príslušnou dokumentáciou vloží žiadateľ do nového informačného systému, ktorý ho automaticky vyhodnotí. To môže pre stavebníka, čiže investora, zabezpečiť projektant podľa jeho pokynov a po posúdení bude pre stavbu vydané rozhodnutie o stavebnom zámere.

„Toto rozhodnutie bude vydávať príslušný stavebný úrad. Ak bude stavba dokončená, kolaudačné rozhodnutie vydá stavebný úrad a osvedčí ním spôsobilosť stavby na užívanie,“ priblížila advokátska koncipientka kancelárie CMS Veronika Tomanová.

Nový zákon samostatne vymedzuje pojem susedný pozemok a susedná stavba. Cieľom je odstrániť problémy pri určovaní okruhu vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, ktorí majú zákonné oprávnenie vyjadrovať sa k novej výstavbe vo svojom okolí.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Trendové videá