Roman z Eco­he­art chce obno­viť stá­rú kef­ká­reň z čias Rakús­ko-Uhor­ska

Hana Šormová / 16. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Ecoheart

Mali by sme ju pou­ží­vať kaž­dý deň aspoň dvak­rát. Naj­lep­šie pred jed­lom. O čom je reč? Pred­sa o zub­nej kef­ke. Už aj malé detí vedia, že čis­te­nie zubov, je pre ich zdra­vie dôle­ži­té. Správ­na tech­ni­ka čis­te­nia je len časť celé­ho ran­né­ho a večer­né­ho pro­ce­su. Dôle­ži­tá je aj voľ­ba správ­nej kef­ky. Prá­ve o pro­jek­te “Prvá kef­ká­reň v Euró­pe” je dneš­ný člá­nok.

Späť do dejín kefkárenského priemyslu

Vráťme sa až do čias Rakúska-Uhorska. Už bratia Grunebergovci sa starali o blaho občanov celého Uhorska a vo svojich budovách tovární v Bratislave vyrábali kefky. Tento areál bratov Grunebergovců vznikol v roku 1875. V tej dobe to bol najväčší závod svojho druhu v Uhorsku a na prelome storočí jeden z najväčších priemyselných komplexov v Bratislave. O veľa rokov neskôr, v prvej polovici 20. storočia, na rovnakých miestach začala vyrábať spoločnosť Cosmos zubné kefky, ktoré expedovali do celého sveta. Tá po niekoľkých rokoch skrachovala a priestor schátral.

Roman Kovács chce túto tradíciu do bratislavských tovární vrátiť späť. Jeho dnešnú výrobu kefiek zastrešuje fabrika v Číne, a to kvôli financiám. Vďaka mnohoročným skúsenostiam v obore Roman spoznal celý rad skvelých ľudí, ktorí mu pomohli na jeho ceste s novým projektom. Naskytla sa mu tak príležitosť odkúpiť historické nevyužívané stroje európskeho pôvodu za likvidačnú cenu, ktoré sú pre prevádzku kefkárne nevyhnutné. Zhodou okolností ide práve o stroje z roku 1969, ktoré vlastnila spoločnosť Cosmos.

foto: archív Ecoheart

Ambiciózny projekt slovenských kefiek

Cieľom projektu je oživiť priemyselnú výrobu kefiek na Slovensku. Postupne z nej urobiť transparentný priestor, ktorý bude otvorený pre každého, kto sa chce pozrieť na výrobu - od žiakov, študentov exkurzií až po milovníka dreva. Jednoducho pre všetkých záujemcov. Odkúpením unikátnych strojov a ich renováciou tak chce podporiť lokálnu výrobu, využívať materiálne suroviny vlastnej krajiny a priľahlých krajín. Jednoducho povedané: "Stať sa tak prvou kefkárňou drevených kefiek v Európe."

Mladý podnikateľ ide ale ešte ďalej a dodáva: "Chcel by som vytvoriť okolo toho projektu kampaň, ktorá sa volá #niejemitojedno. Chceme ukázať, že Slovensko a Česko sú krásne krajiny a že si zaslúžia oveľa viac. Že nám to nie je ukradnuté a spravíme všetko preto, aby sme sa mali krajšie naše rodiny, naše deti a našich kamarátov."

foto: archív Ecoheart

Samozrejme jeho životným snom a cieľom je v budúcnosti pretvoriť celú výrobňu na chránenú dielňu. Tým by tak mohol dať šancu hendikepovaným ľuďom, aby sa vrátili späť do "bežného" života. Exportom výrobkov do sveta by tak šíril aj posolstvo, že zmena sveta k lepšiemu začína každé ráno pri pohľade do zrkadla.

Zapoj sa a pomôž aj TY

Napomôcť týmto myšlienkam môžeš aj ty. Nájsť financie pre odkúpenie, renováciu a rozbehnutie celej výroby nie je vždy ľahkou záležitosťou. Preto Roman rozbieha crowdfundigovou kampaň na serveri hithit.com. Odmenou ti okrem dobrého pocitu môže byť aj niektorý z darčekov, ako je napríklad meno na stene slávy, účasť na slávnostnom otvorení, custom zubná kefka z dubového dreva a ďalšie.

Pridať komentár (0)