Europoslanci odhlasovali kontroverznú normu Euro 7 pre spaľovacie motory

  • Europoslanci potvrdili svoj postoj k nariadeniam Euro 7
  • Limity pre emisie výfukových plynov budú ešte prísnejšie
  • Ďalším krokom sú rokovania s vládami
Auto prichádza na benzínku a muž tankujúci na benzínke
TASR/Pavol Zachar, TASR/Milan Kapusta
  • Europoslanci potvrdili svoj postoj k nariadeniam Euro 7
  • Limity pre emisie výfukových plynov budú ešte prísnejšie
  • Ďalším krokom sú rokovania s vládami

Európsky parlament vo štvrtok prijal svoju rokovaciu pozíciu k prepracovanému návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7).

Za nové nariadenie sa vyslovilo 329 poslancov, 230 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania. Znamená to, že europoslanci sú pripravení začať rokovania s vládami členských štátov o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá.

Novým nariadením sa aktualizujú súčasné limity pre emisie výfukových plynov (ako sú oxidy dusíka, tuhé častice, oxid uhoľnatý a amoniak) a zavedú sa nové opatrenia na zníženie emisií z pneumatík a bŕzd a zvýšenie životnosti batérií.

Limity sa ešte viac priškrtia

Poslanci súhlasia s úrovňami, ktoré navrhla Európska komisia pre emisie znečisťujúcich látok pre osobné automobily, a navrhujú rozdelenie emisií do troch kategórií ľahkých úžitkových vozidiel na základe ich hmotnosti. Navrhujú sa v nich aj prísnejšie limity výfukových emisií merané v laboratórnych a skutočných jazdných podmienkach pre autobusy a ťažké úžitkové vozidlá.

Parlament chce tiež zosúladiť metodiky a limity EÚ na výpočet emisií častíc z bŕzd a miery oderu pneumatík s medzinárodnými normami, ktoré v súčasnosti vypracúva Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov.

Český europoslanec a spravodajca EP pre toto nariadenie Alexandr Vondra v správe pre médiá uviedol, že europarlamentu sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov.

„Bolo by kontraproduktívne vykonávať environmentálne politiky, ktoré poškodzujú európsky priemysel aj občanov. Prostredníctvom nášho kompromisu slúžime záujmom všetkých zúčastnených strán a vyhýbame sa extrémnym postojom,“ vysvetlil Vondra.

Nasledujú rokovania

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami členských štátov EÚ o konečnej podobe zákona. Eurokomisia vlani v novembri navrhla prísnejšie emisné normy látok znečisťujúcich ovzdušie pre vozidlá so spaľovacími motormi bez ohľadu na použité palivo.

Súčasné emisné limity sa vzťahujú na osobné automobily a dodávky a na autobusy, nákladné vozidlá a iné ťažké úžitkové vozidlá (Euro 6). Ako novinka sa v návrhu Euro 7 riešia emisie mimo výfukových plynov (mikroplasty z pneumatík a častice z bŕzd) a sú tam zahrnuté aj požiadavky týkajúce sa životnosti batérie.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá