Erasmus pre začínajúcich podnikateľov

12645141_1680000788952528_6081441683133883881_n
Popis udalosti

Príď sa zoznámiť s programom Erasmus pre začínajúcich podnikateľov. Vďaka nemu môžeš vycestovať do zahraničia a získať nové skúsenosti pre svoje podnikanie. Alebo prijať na stáž do svojho biznisu začínajúceho kolegu z niektorej zo zemí Európskej únie.

„Erasmus for Young Entrepreneurs“ je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva začínajúcim podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov v zahraničí, ktorí podnikajú v rovnakej oblasti.

Ako to funguje?

Výmena skúseností a zručností sa uskutočňuje počas 1 až 6 mesačného pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý radí začínajúcemu podnikateľovi ako správne prevádzkovať malú firmu. Pobyt je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Aké sú výhody?

Začínajúci podnikateľ ťaží najmä z praktického školenia priamo v malom alebo stredne veľkom podniku, v ktorejkoľvek zo zapojených Hostiteľ môže pre svoj podnik získať nové nápady a kontakty od začínajúcich podnikateľov a tým rozšíriť svoje podnikanie.

Kto sa môže zapojiť do programu?

– Začínajúci podnikatelia, ktorí nepodnikajú viac ako tri roky;
– Skúsení podnikatelia, ktorí môžu ponúknuť niekoľkoročné skúsenosti s podnikaním.

Program neobmedzuje oblasť podnikania, nezisková organizácia EPIC však prioritne podporuje podnikateľov, ktorí vo svojom podnikaní uplatňujú princípy sociálneho podnikania alebo sociálnych inovácií.