Negociácia

hand-169
Popis udalosti

Negociácia = vyjednávanie. Vyjednávame v podstate každý deň, či už s kolegami v práci, so šéfom, členmi rodiny alebo kamarátmi. Nie vždy si to uvedomujeme, ale je to tak. Ukážeme Vám ako s negociáciou pracovať a vylepšiť si negociačné schopnosti.

Naučíme vás štandardným taktikám vyjednávania pri komunikácii s klientom, v obchodnom styku, v dlhodobej spolupráci s obchodnými partnermi.

Dôležitú úlohu zohráva:

komunikácia verbálna (výber vhodných jazykových prostriedkov)
komunikácia neverbálna (porozumenie reči tela)
rétorika (ako hovoriť)
vyjednávacie metódy (proces riešenia)
manipulácia, obrana voči manipulácii

Negociácia je užitočná pre ľudí, ktorí pripravujú projekty a plány, v ktorých sa očakáva spolupráca viacerých ľudí, tímov. Cieľom je osvojenie si vedenia dialógu a zvládnutie primeranej taktiky a proti-argumentácie v obchodnom styku. Zdokonalíte sa vo vyjednávaní a workshop vás taktiež naučí zvládať dosiahnutie dohôd v práci i v každodennom živote.

Cena: 21,- EUR s DPH
Workshop sa bude konať dňa 25.4.2019 v čase od 18.00 hod. do 20:30 hod. v priestoroch spoločnosti Power Coaching, Mierová 56, Bratislava-Ružinov
Prihlásenie: priamo cez web alebo [email protected], 0948 168 011

Tešíme sa na Vás!

Partner podujatia je StartitUP a Meeto
foto zdroj: www.unsplash.com