MultiplexDX
MultiplexDX

Firma Pavla Čekana, ktorá pomáha Slovensku bojovať s pandémiou, je v obrovskej strate. Má to ale jasný dôvod

  • Spoločnosť MultiplexDX dlhodobo pomáha našej krajine prekonať pandémiu, do čoho vrazila aj obrovské investície
  • Najnovšie vyvíja špeciálny test, ktorý je podľa jej CEO – Pavla Čekana, jediný spôsob, ako obnoviť masovejšie podujatia bez rizika vzniku nových ohnísk
  • Prezradil nám tiež, že po pandémii možno očakávať nárast výskytu onkologických ochorení
  • Spoločnosť MultiplexDX dlhodobo pomáha našej krajine prekonať pandémiu, do čoho vrazila aj obrovské investície
  • Najnovšie vyvíja špeciálny test, ktorý je podľa jej CEO – Pavla Čekana, jediný spôsob, ako obnoviť masovejšie podujatia bez rizika vzniku nových ohnísk
  • Prezradil nám tiež, že po pandémii možno očakávať nárast výskytu onkologických ochorení

Americko-slovenská biotechnologická firma MultiplexDX, ktorá sa zameriava na včasné odhaľovanie rakoviny, dosahuje úspechy svetových rozmerov. Cieľom firmy, za ktorou stojí biochemik Pavol Čekan, je včasná diagnostika rakoviny, ktorá je kľúčovou pri následnom liečení.

„Naša technológia sa dá použiť na diagnózu akéhokoľvek pevného rakovinového tkaniva (biopsie), ale snažíme sa vyvíjať technológie, aby sa dala rakovina detekovať už z krvi, moču alebo cerebrospinálneho moku. Ide o kombináciu vizualizačných a sekvenačných technológií, ktoré sa dajú modifikovať pre diagnostiku všetkých druhov rakovín, ale taktiež pre infekčné choroby vznikajúce kvôli retrovírusom (HIV, chrípka, atď.),“ objasnil Čekan pre Startitup.

Investovali, aby pomohli Slovensku

Aj keď táto firma vytvára obrovskú hodnotu, v roku 2020 zvýšila stratu o 432 % na -85 940 eur a tržby jej narástli o 162 % na 814 829 eur. Dôsledkom takýchto hospodárskych výsledkov je podľa Čekana skutočnosť, že firma v minulom roku investovala prostriedky do vývoja ich deviatich verzií certifikovaných RT-PCR testov na detekciu SARS-CoV-2.

zdroj: Finstat.sk

Taktiež museli investovať do nákupu infraštruktúry a iných vstupov na výrobu samotných komponentov ich RT-PCR testov. Ide napríklad o „reagencie na syntézu oligonukleotidov alebo enzýmy“, čo spôsobilo nárast nákladov. 

zdroj: Finstat.sk

„Testy sme síce začali predávať ešte v minulom roku, čo prispelo k nárastu tržieb, ale nakoľko sa viaceré predaje realizovali až v roku 2021, do výnosov vstúpia až v tomto roku. Navyše sme minulý rok darovali 250-tisíc RT-PCR testov Slovensku a navyše ďalších 100-tisíc testov išlo ako humanitárna pomoc do Kene, na Ukrajinu, do Vatikánu, Srbska a Čiernej hory.“

S tým je podľa CEO firmy spojených aj veľa výrobných a prevádzkových nákladov, ktoré sa prirodzene odzrkadlili v strate a mnohé z nich vykryli s finančnými prostriedkami, ktoré mali ešte pred pandémiou od investorov a z tržieb.

zdroj: Facebook/ Pavol Čekan

MultiplexDX zároveň implementoval granty ako prestížny európsky 2-ročný EIC Accelerator grant vo výške takmer 2,5 milióna eur pre validáciu diagnostického testu Multiplex8+. Ten je určený pre onkologických pacientov trpiacich rakovinou prsníka a APVV. Tieto projekty si vyžadujú spolufinancovanie firmy, ktoré taktiež prispieva k celkovej strate.

Pandémia ich vyťažila

Posledný rok pre MultiplexDX znamená dočasný odklon od vývoja diagnostických testov na onkologické ochorenia a presun kapacity tímu na vývoj a výrobu RT-PCR testov na nový koronavírus. Úspešný startup už v marci 2020 kapacity celého tímu sústredili vo výraznej miere na vývoj práve týchto testov. Vďaka tomu mali už v apríli 2020 dokončený vývoj prvého z ich dodnes 9-tich testov na COVID-19. 

zdroj: Facebook/ Pavol Čekan

„Z vedeckého hľadiska nám koronakríza potvrdila kvalitu a flexibilitu tímu, keďže sme bez predchádzajúcej praktickej skúsenosti s testami na COVID-19 dokázali veľmi rýchlo zareagovať a dotiahnuť vývoj týchto testov. Osobne ma veľmi teší, že sa ukázalo, že vieme konkurovať globálnym hráčom v oblasti vývoja diagnostických testov nielen čo sa týka kvality, ale aj rýchlosti ich vývoja,“ hovorí Čekan. 

Tržby, ktoré sa firme podarilo dosiahnuť predajom testov, jej zase do budúcnosti umožnia financovať ich ďalšie R&D projekty, vrátane vývoja multiplexnej onkologickej diagnostiky, ku ktorej sa už v posledných týždňoch pomaly vracajú.

zdroj: MultiplexDX Headquarters

Čo sa týka podpory od štátu, v tomto smere získal MultiplexDX grant, v rámci ktorého im budú postupne poskytnuté prostriedky do celkovej výšky 396 273 eur. Tento grant išiel na vývoj testov zameraných na rozlíšenie SARS-CoV-2 a chrípky a aj v tom čase očakávaného nástupu tzv. britskej mutácie koronavírusu.

Grant pochádza z dielne Agentúry na podporu vedy a výskumu a MultiplexDX ho získal s partnermi BMC SAV a ÚVZ SR, s ktorými spolupracuje na vývoji RT-PCR testov na detekciu nového koronavírusu.

Čo bude nasledovať?

„Minulý rok sme sa všetci učili, ako žiť v pandémii, a čo sú a nie sú efektívne spôsoby boja s ňou. V našom odvetví sa ukazuje, vzhľadom ku schopnosti SARS-CoV-2 mutovať, že diagnostika tohto ochorenia sa musí uberať smerom k presnosti, schopnosti reagovať na nové mutácie, ale aj rýchlosti a jednoduchosti diagnostiky,“ objasňuje Čekan.

zdroj: MultiplexDX

Z tohto hľadiska vidí tím spoločnosti veľký priestor v tzv. LAMP testoch. Je to aj vzhľadom na postupný návrat k bežnému životu, športovým či kultúrnym podujatiam.

LAMP testy sa podľa slov Pavla Čekana presnosťou blížia k RT-PCR testom. Zároveň pri nich nie je potrebné drahé laboratórne vybavenie pre vyhodnotenie PCR testov. Výsledky testovania je pritom možné obdržať na mieste v rozpätí 35-70 minút.

zdroj: MultiplexDX

To je podľa skúseného biochemika pravdepodobne na ešte dlhšie obdobie jediný spôsob, ako obnoviť masovejšie podujatia bez rizika vzniku nových ohnísk. Aj preto je posledným vyvinutým testom spoločnosti práve LAMP-test. 

V tíme majú kapacity z rôznych krajín

V tíme MultiplexDX momentálne pôsobí kombinácia skúsených tzv. „senior“ vedcov/výskumníkov, ale aj mladých šikovných absolventov. Priamo v Bratislave majú aj kolegov z USA či Poľska a mnohých Slovákov, ktorí sa vrátili domov po pracovnej anabáze alebo štúdiu v zahraničí.

zdroj: MultiplexDX

„Ak chceme robiť špičkovú vedu priamo tu na Slovensku, a to nielen my, musíme nielen zahraničným vedcom, ale aj Slovákom, ktorí môžu bez problémov ísť robiť vedu do zahraničia, ponúknuť zaujímavé ohodnotenie. To sa nám zatiaľ darí,“ konštatuje Čekan.

Čo sa týka podnikateľských plánov MultiplexDX, tie sú jasné. Tím odborníkov pracuje na ďalších vylepšeniach testov. V prvom rade ide o spomínané LAMP testy a s tým spojené zjednodušenie, zrýchlenie a zautomatizovanie diagnostiky priamo pred podujatiami, alebo pri nástupe zamestnancov do väčších prevádzok, ako sú napríklad fabriky či do administratívnych firiem.

„Jednoznačne sa začíname opäť vo väčšej miere venovať aj našej unikátnej multiplexnej onkologickej diagnostike Multiplex8+. Odklad prevencie v dôsledku COVID-19 totiž nielen u nás, ale všade vo svete povedie k nárastu výskytu onkologických ochorení,“ uzatvára Pavol Čekan, CEO MultiplexDX. 

Zdroje: MultiplexDX, Finstat

Najnovšie