Firmy hlásia zemetrasenie: Vyše 25 % pracujúcich dnes uvažuje nad výpoveďou, dôvody sú jasné

  • Až 28 % pracovníkov zvažuje koniec v práci
  • Firmy čelia výzvam z dôvodu preťaženia a nepochopenia zmien na pracovisku
žena, Bratislava
Ilustračné foto freepik, TASR/Pavel Neubauer
  • Až 28 % pracovníkov zvažuje koniec v práci
  • Firmy čelia výzvam z dôvodu preťaženia a nepochopenia zmien na pracovisku

Pracovníci po celom svete čelia bezprecedentnému obdobiu zmien a neistoty. Podľa najnovšieho prieskumu PwC Global Workforce Hopes and Fears, ktorý sa uskutočňuje už od roku 2019, až 28 % pracovníkov pripúšťa, že v najbližších 12 mesiacoch môže podať výpoveď.

Tento fenomén, ktorý môžeme nazvať „zemetrasením vo firmách“, je alarmujúcim signálom pre podniky, ktoré musia čeliť novej realite pracovného trhu.

Preťaženie a nepochopenie zmien

V práci sa deje príliš veľa zmien naraz, sťažuje sa viac ako polovica opýtaných v prieskume PwC.

Približne 44 % pracovníkov ani nerozumie, prečo sú tieto zmeny potrebné. Zároveň sa zvyšujú pracovné zaťaženie, neistota ohľadom pracovnej stability a finančné ťažkosti. Tieto faktory prispievajú aj k zvyšujúcemu sa stresu a vyčerpaniu pracovníkov.

Príležitosti v zmene

Napriek tomuto temnému obrazu existujú aj náznaky optimizmu a angažovanosti. Väčšina pracovníkov tvrdí, že je pripravená prispôsobiť sa novým spôsobom práce. Mnohí sú ochotní zvyšovať svoje kvalifikácie a vidia potenciál v použití generatívnej umelej inteligencie (GenAI) na boost svojej efektivity. 

Mnohí veria, že zmeny, ktoré sa dejú, im môžu priniesť nové príležitosti.

Dôvody na zmenu

Podľa prieskumu, ktorý zahŕňa viac ako 56 000 pracovníkov z 50 krajín a regiónov, globálna pracovná sila sa nachádza v prechode medzi súčasnosťou a budúcnosťou. 

Pracovníci musia pochopiť dôvody zmien a pomôcť ich riadiť, inak transformačné plány nebudú úspešné. Pre zamestnávateľov je kľúčové komunikovať a angažovať všetkých členov svojho pracovného tímu v procese zmien, aby tieto snahy boli úspešné.

zdroj: BoysPlayNice

Generatívna umelá inteligencia (GenAI) ako nástroj budúcnosti

Jedným z významných faktorov, ktoré môžu podporiť zmenu, je aj využitie generatívnej umelej inteligencie.

GenAI môže výrazne zvýšiť našu efektivitu a uvoľniť čas na kreatívne a inovatívne úlohy. Viac ako 80 % pracovníkov, ktorí GenAI používajú pravidelne, očakáva, že im v nasledujúcich 12 mesiacoch výrazne uľahčí prácu.

Napriek tomu ešte stále mnoho ľudí nemá k týmto nástrojom prístup. Je pritom dôležité, aby zamestnávatelia poskytovali príležitosti na využívanie a experimentovanie s GenAI.

Aby sa naplno využil potenciál GenAI, je potrebné pracovníkom umožniť inovovať a experimentovať. Táto sloboda umožňuje ľuďom prispievať k zlepšovaniu procesov a hľadať nové spôsoby práce. Navyše, prístup k školeniam a možnostiam rozvíjať zručnosti sú kľúčové pre udržanie motivácie a angažovanosti.

„Keďže pracovníci čelia zvýšenej neistote, rastúcemu pracovnému zaťaženiu a naďalej čelia finančnému stresu, uprednostňujú rast zručností a adaptujú sa na nové technológie, ako je GenAI, aby naštartovali svoj osobný rast a urýchlili svoju kariéru. Prieskum naznačuje, že spokojnosť s prácou už nestačí. Zamestnanci kladú zvýšený dôraz na rast zručností v prostredí, ktoré sa vyznačuje neustálymi technologickými zmenami. Zamestnávatelia sa musia uistiť, že investujú do svojich zamestnancov a technologických platforiem, aby zmiernili tlaky zamestnancov a udržali si tie najšikovnejšie talenty,“ komentuje Carol Stubbings, globálna líderka daňových a právnych služieb (TLP), PwC UK.

Čo by pracovníkom pomohlo byť produktívnejšími a angažovanejšími? Je to napríklad spravodlivé odmeňovanie za výkon, ktoré sa ukázalo ako kľúčové. Približne 82 % pracovníkov považuje spravodlivé odmeňovanie za veľmi dôležité, no menej ako tri pätiny súhlasia, že ich súčasná práca to poskytuje.

V kontexte rýchlych zmien a transformácií je kľúčové, aby vedúci pracovníci podporovali svojich pracovníkov, poskytovali im príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie a umožňovali im experimentovať s novými technológiami.

Bez tohto prístupu sa riziko straty talentov a stagnácie inovácií len zvyšuje.

Podľa odborníkov je najdôležitejšie, aby šéfovia komunikovali so svojimi pracovníkmi, poskytovali im jasné dôvody zmien a podporovali ich v adaptácii na nové výzvy. Iba tak môžu firmy úspešne prejsť obdobím zmien a posunúť sa smerom k prosperujúcej budúcnosti.

Zdroj: PwC Global Workforce Hopes and Fears

Najnovšie videá

Trendové videá