Goog­le Fit ide do boja pro­ti App­le Health­Kit

Šandi / 15. júna 2014 / Business

Maga­zín For­bes tvr­dí, že Goog­le už 25. júna na kon­fe­ren­cii I/O pred­sta­ví služ­bu Fit, kto­rá bude agre­go­vať dáta z fit­ness a zdra­vot­ný­ch apli­ká­cií. To isté nedáv­no pred­sta­vil App­le ako Health­Kit, kto­rý sa sta­ne súčas­ťou iOS 8. Sam­sung uvie­dol vlast­nú plat­for­mu Sami.

 

Google Fit má pozostávať z otvorených API, vďaka ktorým si budú môcť aplikácie vymieňať zmerané dáta. Zatiaľ ale nie je jasné, či sa Fit stane súčasťou nového Androidu alebo bude dostupný ako samostatná aplikácia. Cieľom bude ako u konkurencie merať športové výkony, srdcový tep, teplotu, prípadne aj váhu, a ďalšie údaje podľa toho, aké senzory budú s Google FIT komunikovať.

Na I/O sa tiež predstaví finálna verzie hodiniek Moto 360 a LG G Watch, ktoré by mali obsahovať snímače merajúce telesnú aktivitu a tieto záznamy ihneď posielať cez Bluetooth do telefónu alebo tabletu.

Otvorená platforma Fit má zabezpečiť, aby všetko mohlo komunikovať so všetkým. Google zatiaľ tieto špekulácie nechce komentovať, takže si musíme ešte dva týždne počkať na prípadné potvrdenie priamo z konferencie I/O.

Že má Google záujem o zdravie, nemožno poprieť. Založil firmu Calico, ktorá sa bude zaoberať dlhovekosťou, a pracuje na kontaktných šošovkách pre diabetikov. Firma už pred rokmi uviedla platformu Health, ktorá mala slúžiť ako elektronická zdravotná karta. Kvôli nezáujmu ju však predvlani ukončila.

Zdroj: Forbes

Pridať komentár (0)