Gymnazisti zo Zvolena vyhrali prvý hackathon v banskobystrickej nemocnici a postúpili do finále v Barcelone

Eduka_Hackathon-195
Civitta

V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend uskutočnila súťaž inovatívnych nápadov pre lepšie zdravotníctvo pod názvom EIT Health i-Days 2023. Prvý hackathon svojho druhu vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici ovládli študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Tím s názvom „Žaby“ priniesol riešenie, ktoré pacientom uľahčí proces predoperačnej prípravy v nemocnici. Koncom novembra svoje riešenie predstaví medzinárodnému publiku na európskom finále v španielskej Barcelone.

EIT Health i-Days bolo jednodňové podujatie určené na podporu inovácií v zdravotníctve, do ktorého sa zapojili účastníci rôznych miest v Európe. Jeho slovenská verzia sa konala 10. novembra 2023 v Banskej Bystrici v školiacom stredisku EDUKA pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta.

Podujatia sa zúčastnilo 11 tímov, v ktorých spolupracovali študenti, IT odborníci a zdravotníci spoločne v multidisciplinárnych tímoch. Účastníci hľadali inovatívne riešenia na uľahčenie procesu predoperačnej prípravy pre pacientov a nemocnicu a na podporu prevencie očných ochorení u seniorov.

Tímom pomáhalo 21 mentorov a expertov z praxe, vrátane zdravotných sestier z chirurgickej kliniky, lekárov z očnej kliniky a zástupkýň z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tí ozrejmili, čo presne im komplikuje každodennú prácu a načo pacienti najčastejšie zabúdajú.

„Som veľmi rada, že sa práve na pôde vzdelávacieho centra FNsP F. D. Roosevelta uskutočnilo podujatie zamerané na rozvíjanie kreatívnych prístupov a hľadanie inovatívnych riešení v zdravotníctve. Mnoho zúčastnených tímov hľadalo riešenia na uľahčenie pacientskej cesty v rámci predoperačnej prípravy. Videli sme inovatívne digitálne aj nedigitálne nápady. Aj na podujatí sme videli, že najzmysluplnejšie inovácie vznikajú tam, kde sa nové pohľady na výzvu stretnú so skúsenosťou a detailným poznaním problému,“ uviedla Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Starnutie populácie a individuálne potreby a preferencie vo vzdelávaní seniorov predstavujú výzvu. Ako môžeme starším ľuďom vhodným spôsobom sprostredkovať relevantné informácie? Na túto otázku hľadal riešenie jeden z ocenených tímov, ktorý uspel so svojim nápadom na podporu prevencie očných ochorení u seniorov.

Tím skladajúci sa zo študentov Strednej zdravotníckej školy z Banskej Bystrice priniesol riešenie, ktoré spojí prax na zdravotníckych školách s edukáciou budúcich zdravotníkov a seniorov o možnostiach prevencie. Garantom tejto témy bola globálna biotechnologická spoločnosť Roche Slovensko.

Jeden z hlavných partnerov, ktorý podporuje rozvoj zručností mladých v regióne, je Rozvojová agentúra BB SK. „Sme hrdí, že práve banskobystrický kraj sa stal dejiskom EIT Health i-Days. Teší nás, že sa zapojili aj mnohí nami oslovení mladí ľudia. Bola to pre nás jedinečná príležitosť, ako na lokálnej úrovni spojiť viacerých organizátorov, partnerov, mentorov a vytvoriť tak niečo hodnotné a zmysluplné pre región,“ hovorí Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tri tímy, ktoré predstavili najlepšie riešenia, boli odmenené finančnými odmenami v celkovej hodnote 2 000 €:

1. Miesto a odmenu 1,000 EUR: Žaby

Víťazný tím bol zostavený zo študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ich riešenie spočívalo v optimalizácii komunikácie informácií o potrebných predoperačných krokoch, ktoré pomôže znížiť riziko nepripravenosti pacienta na operáciu.

Víťazi navrhli ako riešenie aplikáciu, ktorá bude pacientov v reálnom čase upozorňovať a informovať o nevyhnutných krokoch pre úspešné dokončenie predoperačnej prípravy a následnom pobyte v nemocnici.

Eduka_Hackathon-192
zdroj: Civitta

2. Miesto a odmenu 700 EUR: PreOpSync

Navrhli digitálneho sprievodcu, ktorý obsahuje cestu pacienta s cieľom zvýšiť úspešnosť vykonania pripravovanej operácie pacienta. Tím zmapoval nevyhnutné kroky potrebné k úspešnej príprave na operáciu. Identifikovaná cesta pacienta by bola zdigitalizovaná vo web aplikácii, ktorá všetky kroky zhrnie na jedno miesto.

Procesy by boli zautomatizované a pacienti i nemocnica by mali prístup k aktuálnemu stavu cesty pacienta v príprave na operačný proces.

Eduka_Hackathon-14
zdroj: Civitta

3. Miesto a odmenu 300 EUR: Expedition group

Tím skladajúci sa zo študentov Strednej zdravotníckej školy z Banskej Bystrice hľadal riešenie druhej výzvy. Navrhli riešenie spočívajúce v edukácií zdravotníkov a seniorov o možnostiach prevencie očných ochorení.

Na zdravotníckych školách by v rámci povinnej praxe chodili študenti napríklad do DSS, kde by prebiehala edukácia a skríning očných chorôb pomocou Amslerovej mriežky.

Eduka_Hackathon-65
zdroj: Civitta

Cenu publika od DNA Era získal tím Žaby

i-Days sú iniciatívou organizácie EIT Health, ktorá sa špecializuje na inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Toto podujatie organizuje CIVITTA v spolupráci s Hack Healthcare, Roche, Fakultnou nemocniou s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Rozvojovou agentúrou BBSK.

Pre viac informácií o podujatí a možnosti registrácie navštívte oficiálnu webovú stránku EIT Health i-Days. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby ste sa dozvedeli všetko potrebné o tomto podujatí – LinkedIn, Instagram, Facebook

CIVITTA je stredoeurópsky líder v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu so sídlom v Estónsku. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií.

CIVITTA stojí za špičkovými startup akceleračnými programami ako Ajujaht, Challenger alebo HealthCare Lab. Spoločnosť má pobočky v 18 krajinách a široké skúsenosti s dizajnovaním a implementovaním zmien a inovačných projektov naprieč sektormi.

Viac informácií nájdete na: www.civitta.com.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá