Iniciatíva Za Slušné Slovensko predstavuje emotívne video, ktorým volá ľudí na zajtrajší protest

  • Vo štvrtok 21. februára 2019 uplynie rok od vraždy Jána a Martiny. Vraždy, ktorá navždy zmenila Slovensko
  • Iniciatíva Za slušné Slovensko predstavuje nové emotívne video, ktoré pozýva ľudí na veľké protesty na slovenských námestiach
slow
fb:Za slušné Slovensko
  • Vo štvrtok 21. februára 2019 uplynie rok od vraždy Jána a Martiny. Vraždy, ktorá navždy zmenila Slovensko
  • Iniciatíva Za slušné Slovensko predstavuje nové emotívne video, ktoré pozýva ľudí na veľké protesty na slovenských námestiach

Už rok sa tisíce Slovákov stretáva na námestiach, žiadajú slušnosť a spravodlivosť. Zdá sa, že ľuďom sa podarilo strhnúť oponu a dostali možnosť naplno vidieť, ako sa v našej krajine nedejú veci celkom podľa „kostolného poriadku.“

Veci sa začali hýbať dopredu aj vďaka iniciatíve Za slušné Slovensko, ktorej bolo pred časom oznámené, že na jej tím nie­kto po­dal ano­nymné trestné ozná­me­nie. Ľu­dia sto­jaci za ini­cia­tí­vou ná­sledne v tejto veci po­žia­dali o po­moc svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov na Fa­ce­bo­oku. Za pár ho­dín sa im po­da­rilo  vy­zbie­rať 2 399 eur, za 24 ho­dín to už bolo 12 846,08 eur. Na transparentnom účte momentálne svieti suma prevyšujúca 81-tisíc eur.

Ich aktivita naďalej pretrváva a organizujú ďalšie protesty. Naše požiadavky stále pretrvávajú. Voláme po vyšetrení vraždy Jána a Martiny. Ak sa chceme posunúť ďalej, musíme poznať mená tých, ktorí si túto obludnú vraždu objednali. Voláme po dôveryhodnej vláde, takej vláde a takej politike, ktorá je skutočnou službou všetkým ľuďom, politike, ktorá prináša víziu a riešenia. Za rok sme o našej krajine zistili viac ako kedykoľvek doteraz. Je v nej nádej aj sila, ktorá dokázala poslať nedotknuteľných preč z ich pozícii,” vyjadrila sa iniciatíva Za slušné Slovensko.


Nesmieme však prestať. Vražda Slovensko zmenila a my sa nevzdáme, budeme pokračovať. Každý jeden z nás, každý, kto prichádzal na námestia, každý, kto sledoval dianie a aktívne sa zaujímal, je súčasťou veľkého spoločenstva, na ktoré sme čakali, ktoré tvoríme a je nás stále viac,” dodávajú aktivisti.

Pokračovanie protestov na slovenských námestiach sa uskutoční vo štvrtok 21. februára 2019.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech