Jedlo po záruke a zanedbaná hygiena. Inšpektori naparili obchodom pokuty takmer 100 000 eur

  • Počas kontrol potravín bolo zistených množstvo nedostatkov
  • Týkali sa najmä hygieny a dátumov spotreby
  • Rozdali pokuty za takmer 100 000 eur
zhnitý pomaranč
Unsplash/Nancy Hughes
  • Počas kontrol potravín bolo zistených množstvo nedostatkov
  • Týkali sa najmä hygieny a dátumov spotreby
  • Rozdali pokuty za takmer 100 000 eur

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v októbri 2023 vykonali 4 566 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 472 právnych subjektov a 2 269 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 189 kontrolách, z uvedeného počtu bolo zistených 854 nedostatkov.

„Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 63 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 36 právnych subjektov a 57 prevádzok, nedostatky boli zistené u 24 maloobchodných prevádzok,“ uviedla ďalej v pravidelnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín inšpektori identifikovali podľa ŠVPS v hygiene, v predaji po dátume spotreby a v označovaní.

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 62 blokových pokút v celkovej výške 3 110 eur. Závažnejšie zistené nedostatky sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 59 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 96 200 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 17 000 eur,“ dodala veterinárna správa.

Ak jedlo, tak len slovenské

Slováci si na potraviny pritom skutočne potrpia. Pre spotrebiteľov  sú v súčasnosti tromi hlavnými faktormi pri nákupe potravín čerstvosť, kvalita a cena. Zároveň je pre väčšinu spotrebiteľov slovenský pôvod potravín silnou preferenciou, pretože si spájajú slovenské potraviny s kvalitou, čerstvosťou a podporou domácej ekonomiky.

Slováci akceptujú aj potraviny českého či nemeckého pôvodu, naopak, silná nedôvera panuje voči poľským potravinám. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre Zväz obchodu SR na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie.

Slováci sa vo významnej miere zhodujú na tom, že kúpou slovenských potravín nielenže podporujú slovenské poľnohospodárstvo a ekonomiku, ale znižujú tým aj uhlíkovú stopu.

nakupovanie potravín
zdroj: Unsplash/Victoriano Izquierdo

Súčasne viac ako polovica Slovákov vníma slovenské potraviny ako kvalitnejšie v porovnaní so zahraničnými, s čím súvisí aj presvedčenie, že slovenskí výrobcovia dodržiavajú prísnejšie kritériá bezpečnosti.

„Opäť sa ukázalo, že slovenský pôvod potravín je pre ľudí dôležitý. Až tri štvrtiny opýtaných uviedli, že dávajú prednosť potravinám slovenského pôvodu. A aj spomínaná čerstvosť a kvalita sú primárne naviazané práve na slovenské potraviny, čo iba svedčí o ich vysokej reputácii medzi spotrebiteľmi na Slovensku,“ povedal k výsledkom prieskumu viceprezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana.

Ceny nás trápia stále

Primárnou bariérou, ktorá bráni ľuďom v intenzívnejšom nakupovaní slovenských potravín, je ich vyššia cena. V prieskume to uviedlo percent respondentov. Tiež menší sortiment a nižšia dostupnosť slovenských potravín v predajniach, tieto sú však vnímané ako sekundárne prekážky, spolu s nedostatočným označovaním potravín slovenského pôvodu a tiež s náročnejším identifikovaním pôvodu surovín.

Najvyššiu ochotu priplatiť si za slovenský pôvod potravín deklarujú Slováci hlavne pri mäse a mäsových produktoch. Citlivou kategóriou sú aj vajíčka a mliečne výrobky.

Tretina Slovákov je ochotná priplatiť si za slovenskú zeleninu, pečivo, chlieb a ovocie. Napriek vyššej cene a iným prekážkam však viac ako tretina Slovákov vyjadrila záujem o zvýšenie podielu slovenských potravín v rámci svojich budúcich nákupov.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že okrem potravín slovenského pôvodu, ktoré preferuje 76 percent respondentov, sú akceptovanými aj potraviny českého a nemeckého pôvodu.

Naopak, vyššia miera nedôvery, vrátane negatívnych skúseností, sa ukazuje pri potravinách z Poľska, ktorým, rovnako ako potravinám z krajín mimo EÚ, dávajú prednosť iba tri percentá opýtaných.

Zdroje: TASR, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá