Jednu z najstarších nemocníc na Slovensku čaká obnova. Na jej mieste vyrastie “zelená” a digitálna nemocnica

  • Poslanci Trnavského samosprávneho kraja vyjadrili podporu výstavbe novej Fakultnej nemocnice v Trnave
  • S jej obnovou by sa malo začať v roku 2023, pričom dokončená má byť v roku 2026
  • Jej terajšie budovy majú priemerný vek 70 rokov, najstarší pavilón pochádza z roku 1901
  • Poslanci Trnavského samosprávneho kraja vyjadrili podporu výstavbe novej Fakultnej nemocnice v Trnave
  • S jej obnovou by sa malo začať v roku 2023, pričom dokončená má byť v roku 2026
  • Jej terajšie budovy majú priemerný vek 70 rokov, najstarší pavilón pochádza z roku 1901

Pandémia okrem všetkého poukázala aj na to, že slovenské zdravotníctvo je často nedostačujúce. Sú však miesta, kde sa začala venovať pozornosť nemocniciam a ich obnove.

Jedným z takých miest je Trnava, kde dostala zelenú výstavba novej Fakultnej nemocnice. Portál Trnavský hlas informoval o tom, že poslanci Trnavského samosprávneho kraja tomuto projektu vyjadrili podporu.

Ako portál ďalej uvádza, budovy terajšej nemocnice majú priemerný vek 70 rokov, pričom najstarší pavilón pochádza z roku 1901.

nemonica Trnava výstavba
zdroj: FN TT

Potvrdil to aj Vladislav Šrojta, ktorý je v pozícii riadeľa nemocnice. „Trnavská nemocnica je jedna z najstarších na Slovensku a je jednou z mála s pavilónovým riešením, chýba nám centrálny monoblok,“ povedal.

Ako nemocnica uvádza na svojej oficiálnej stránke, na 641 lôžkach odliečia viac ako 20-tisíc pacientov ročne. Nemocnica má 9 kliník a 17 oddelení. Štatút Fakultnej nemocnice získala 1. augusta 1998.

1,4 miliardy eur pre zdravotníctvo

Výstavbu novej nemocnice podporuje aj Trnavský samosprávny kraj. Krajskí poslanci schválili uznesenie o tejto podpore koncom marca. Ako Šrojta poznamenal, Fakultná nemocnica v Trnave sa pri výstavbe nového areálu spolieha na financovanie z plánu obnovy.

nemonica Trnava výstavba
zdroj: FN TT

V pláne obnovy je pre zdravotníctvo vyčlenených zhruba 1,4 miliardy eur, pričom približne jedna miliarda má byť určená na obnovu nemocníc a výstavbu nových nemocničných zariadení, uvádza Trnavský hlas.

Riaditeľ nemocnice o potrebe výstavby novej nemocnice v Trnave taktiež komunikuje s ministerstvom zdravotníctva.

Digitálna nemocnica 21. storočia

Šrojta mal výstavbu novej nemocnice aj vo svojom projekte stratégie rozvoja Fakultnej nemocnice Trnava. Práve s týmto projektom minulý rok uspel vo výberovom konaní na post riaditeľa. Nemocnica v súčasnosti pripravuje všetko potrebné na proces stavebného konania.

Ako Trnavský hlas uvádza, v súčasnosti má k dispozícii projektovú štúdiu nového centrálneho monobloku, kde sú zahrnuté aj potrebné vizualiácie.

nemonica Trnava výstavba
zdroj: FN TT

Nová nemocnica má mať kapacitu približne 600 lôžok, ktoré budú rozčlenené medzi 21 kliník a oddelení. Podľa riaditeľa nemocnice by malo ísť o zelenú a digitálnu nemocnicu 21. storočia.

Začiatok výstavby sa podľa Šrojtu odhaduje na január 2023, pričom nemocnica by mala byť dokončená v novembri 2026. Celkové náklady na výstavbu, technológie a prístrojové vybavenie sú predbežne odhadnuté na 200 miliónov eur.

Zdroje: Trnavský hlas, FNTT

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá