Kalvária v Banskej Štiavnici je po 11 rokoch obnovená. Pozrite sa, ako vyzerá

  • Hlavná etapa rekonštrukcie jedného z najväčších skvostov barokovej architektúry na Slovensku, ktorý sa vyníma nad Banskou Štiavnicou, sa dočkala úspešného konca
  • Kostoly, kaplnky a umelecké diela národnej kultúrnej pamiatky Kalvárie sú po 11 rokoch driny vo veľkej väčšine zreštaurované a zabezpečené proti ďalšiemu chátraniu
  • Budete mať cestu okolo? Určite odporúčame sa tu zastaviť
BeFunky-collage
Nadácia VÚB
  • Hlavná etapa rekonštrukcie jedného z najväčších skvostov barokovej architektúry na Slovensku, ktorý sa vyníma nad Banskou Štiavnicou, sa dočkala úspešného konca
  • Kostoly, kaplnky a umelecké diela národnej kultúrnej pamiatky Kalvárie sú po 11 rokoch driny vo veľkej väčšine zreštaurované a zabezpečené proti ďalšiemu chátraniu
  • Budete mať cestu okolo? Určite odporúčame sa tu zastaviť

Sakrálny celok z polovice 18. storočia sa ako neprehliadnuteľná dominanta Banskej Štiavnice zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Toto historické dedičstvo na území Slovenska však od polovice 20. storočia sústavne chátralo, a to aj napriek úsiliu zrealizovať jeho čiastočnú obnovu na prelome 70. a 80. rokov.

Stav v akom sa nachádzala Banskoštiavnická kalvária v polovici prvej dekády 21. storočia odzrkadľoval nedostatočný záujem verejnosti o jej osud. Kalváriu nielenže poznačil zub času, ale stala sa aj obeťou ľudskej ľahostajnosti a zloby. Časť jej výtvarnej výzdoby a mobiliáru bola rozkradnutá, iná sa stala terčom vandalov. Bilancia strát kultúrnohistorickej hodnoty Kalvárie v období 1950-2004 je nevyčísliteľná.

Úsilím kolegyne architektky Katky Voškovej sa ju začiatkom roka 2007 podarilo zapísať do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Tento fakt sa mal stať nielen mementom, ale najmä impulzom, aby sa zabránilo ďalšej devastácii Kalvárie a aby sa podnikli  kroky na jej obnovu a na záchranu najohrozenejších originálnych častí,“ vysvetlil nám Martin Macharik z OZ Kalvársky fond, ktorý je od roku 2008 hlavným realizátorom obnovy Kalvárie. Práve vďaka úsiliu tohto občianskeho združenia sa v roku 2007 pamiatka dostala do systému ochrany organizácie World Monuments Fund a začali sa rozsiahle reštaurátorské práce.

Pomoc pri obnove

Rekonštrukcia takto obrovských rozmerov si pochopiteľne žiada nemálo financií. „Obnovu Kalvárie by sme nedokázali zrealizovať bez dôvery a podpory, ktorú nám po celý ten čas poskytovali naši dlhodobí, najvýznamnejší partneri. Patria medzi nich organizácia World Monuments. Fund, Ministerstvo kultúry SR a predovšetkým Nadácia VÚB, ktorá pri našej Kalvárii stála hneď od začiatku jej obnovy v roku 2008,“ vysvetľuje Martin Macharik.

Práve cez Nadáciu VÚB ako generálneho partnera pre obnovu putovalo za uplynulých 11 rokov na tento komplexný projekt 1,1 mil. eur, čo je takmer polovica všetkých prostriedkov, z ktorých boli realizované odborné reštaurátorské práce na jednotlivých objektoch Kalvárie. „Veľmi si ceníme, že pomoc mala aj nefinančný charakter. Nadácia pomohla zapojiť do dobrovoľníckej činnosti aj zamestnancov banky, participovala taktiež na marketingových a fundraisingových aktivitách v prospech nášho Kalvárskeho fondu,“ vymenúva Martin Macharik.

Kalváriu už môžu obdivovať domáci aj turisti

Vďaka priebežne realizovanej obnove sa podarilo už teraz výrazne podporiť rozvoj turizmu v tomto regióne. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo na postupne ožívajúcu Kalváriu v roku 2017 70-tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov, čo je 6-násobne viac oproti situácii spred 10 rokov. „Chceme naďalej aktívne pracovať na tom, aby bola návšteva Kalvárie pre každého duchovným aj estetickým zážitkom. V nasledujúcich rokoch nám zostáva vymyslieť, ako organizovať dennú prevádzku a zabezpečiť údržbu, aby sa devastácia neopakovala,“ dopĺňa zástupca OZ Kalvársky fond.

Príbeh obnovy pokračuje

Slávnostným otvorením Horného kostola Kalvárie, ktoré prebehlo 12. októbra 2018, došlo k ukončeniu hlavnej etapy obnovy, v rámci ktorej boli dokončené najvýznamnejšie časti tejto pamiatky, čo tvorí približne 90 % celého komplexu. V najbližších rokoch budú prebiehať ešte posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré vás však počas návštevy nebudú nijako výrazne obmedzovať.

Rozhovor s Martinom Macharikom z OZ Kalvársky fond o priebehu obnovy Banskoštiavnickej kalvárie a jej budúcnosti je k dispozícii aj v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech