Koľko by vydržala ľudstvu voda zo Slovenska, keby nastalo extrémne sucho?

  • Na svete je pre súčasnú populáciu dosť vody, avšak veľký problém je jej rozloženie
  • Koľko by denný prietok vody zo Slovenska vystačil súčasnému počtu ľudí v prípade extrémneho sucha?
  • Pitné zdroje sú nám na nič, keď sú kontaminované chemikáliami
pexels-photo-747964
  • Na svete je pre súčasnú populáciu dosť vody, avšak veľký problém je jej rozloženie
  • Koľko by denný prietok vody zo Slovenska vystačil súčasnému počtu ľudí v prípade extrémneho sucha?
  • Pitné zdroje sú nám na nič, keď sú kontaminované chemikáliami

Voda je základným pilierom života ľudí ale i celej flóry a fauny, to každý vie. Už menej vieme o tom, ako na tom sme s jej zdrojmi a ako pre nás bude táto najvzácnejšia surovina dostupná v blízkej budúcnosti i to, že nie je tak úplne samozrejmosťou a môže prísť kríza.

Je na Zemi dosť vody pre všetkých?

Na Zemi je v súčasnosti stále dosť vody pre všetkých jej obyvateľov, ktorých však rapídne pribúda, najmä kvôli pôrodnej expanzii v Afrike. Priemerný prietok všetkých riek sveta na jedného obyvateľa pri počte okolo 7 miliárd obyvateľov je 15 m3 (15 000 litrov) na osobu na deň, uviedol v prednáške laureát ceny Fides Villiam Novák. Počet ľudí sa každý rok zvyšuje o 80 miliónov a do roku 2100 tu má byť až 11 miliárd ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je minimálna spotreba vody pre jednu osobu na deň 70 litrov.

Amazonka samotná pokrýva potrebu vody súčasnej svetovej populácie. Oblasť Guarani v Brazílii, ktorá je druhou najväčšou zásobárňou pitnej vody na svete, by dokázala napájať celé ľudstvo po dobu 200 rokov. Ale čo potom? Už teraz je táto oblasť v ohrození, pretože si na ňu robia zálusk nadnárodné korporácie Coca-Cola a Nestlé, ktoré by ju agresívnou ťažbou zničili a pramenitú vodu sprznili cukrom a farbivami. Preto sa nemožno uspokojiť s tým, že vody je dosť, ale treba ju chrániť a najmä regulovať množstvo ľudskej populácie, čo môže byť najväčší problém.

Množstvo vody na Zemi sa nemení. Dnes pijeme tú istú vodu ako dinosauri, avšak problém je, že voda nie je vždy dostupná tam, kde je potrebná, v čase keď je potrebná a nemá vždy kvalitu pitnej vody. Preto aj dnes napriek vyššie spomenutému dostatku vody, množstvo krajiín trpí kritickým nedostatkom vody. Už v roku 2050 nebude mať prístup k vode štvrtina ľudstva v dôsledku klimatických zmien.

Niektoré krajiny si robia zásoby vody už teraz

Krajiny, ktoré doma nemajú dostatočné zdroje pitnej vody, nakupujú takéto územia v iných predovšetkým rozvojových krajinách, aby si zaručili potravinovú bezpečnosť v čase krízy. Súčasný dostatok vody neznamená, že ňou môžeme plýtvať Najväčšie množstvo vody, až 80% sa spotrebuje v poľnohospodárstve. Osobná a komunálna spotreba tvorí len 20 %. V tabuľke uvidíte, v ktorých priemysloch sa voda míňa najviac. Vedie živočíšna výroba a odevný priemysel.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: www.uski.sk/files/2017-7-Novak-Viliam-pitna-voda.pdf

Zdroje na Slovensku

Kvalita vody na Slovensku má veľmi dobré zloženie.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: www.uski.sk/files/2017-7-Novak-Viliam-pitna-voda.pdf

Z územia Slovenska odteká približne 7,2 m3 (7 200 litrov) pre osobu na deň – čo je približne polovica množstva vody, ktorá pripadá na hlavu na deň pre celé ľudstvo. Keby sa tento prítok zastavil a všetky zdroje okrem Slovenska by vyschli, táto denná dávka vody by stačila na napojenie súčasného množstvo obyvateľov planéty na 102 dní. Samozrejme tento scenár asi nikdy nenastane, ale je dobré poznať potenciál krajiny.

Významným zdrojom pitnej vody na Slovensku je Žitný ostrov, ktorý je „krásnym“ príkladom toho, že mať zdroje vody nie je všetko. Je totiž kontamnovaný zdraviu nebezpečnými pesticídmi a toto zamorenie sa stále šíri, keďže slovenské orgány konajú pomaly. V dunajskostredskom okrese minulý rok odstavili od vody zo Žitného ostrova šesť obcí. Znečistených zdrojov pitnej vody je ale na Slovensku viacero. Na Slovensku je znečistená až pätina všetkých zdrojov pitnej vody.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech