Košiciam sa masívne uľaví. Vytúžený obchvat mesta naberá reálne kontúry

  • Nová diaľnica zabezpečí odľahčenie dopravnej siete v okolí mesta Košice
  • Výstavba postupne napreduje
Výstavba diaľnice
Nová diaľnica môže odľahčiť dopravnú situáciu v Košiciach, Reprofoto: TASR/Milan Kapusta
  • Nová diaľnica zabezpečí odľahčenie dopravnej siete v okolí mesta Košice
  • Výstavba postupne napreduje

Nová diaľnica v metropole východu naberá ďalšie stavebné kontúry. V najbližšom období diaľničiari avizujú, že sa nadviaže na práce, ktoré sa týkajú navážky kameniva a štrku, ale aj budovania násypov.

O danej skutočnosti informoval portál Topspeed.sk. „Na mostoch pokračuje stavebník v prácach na vŕtaní pilót, armovaní a betonáži opôr priečnikov, budujú sa aj nosné konštrukcie,“ uvádza. 

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) začína trasa úseku rýchlostnej cesty v km 9,564 v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhosť. Končí v km 23,826 napojením na novopostavenú diaľnicu D1 Budimír – Bidovce.

Dĺžka rýchlostnej cesty R2 riešenej v rámci II. úseku stavby je 14 261 metrov. Rýchlostná cesta v úseku km 9,564 – 20,300 je navrhovaná v kategórii R 24,5/120.  

V úseku od km 20,300 – 23,826 ju navrhli v kategórii R 24,5/100. V km 11,5 plánujú vybudovať veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery.

Súčasťou stavby je taktiež dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a križovatky Hrašovík. Okrem hlavných objektov stavby a križovatiek sú jej súčasťou aj vyvolané preložky dotknutých ciest, prístupové cesty, vegetačné úpravy a preložky inžinierskych sietí.

národná diaľničná spoločnosť obchvat Košíc
zdroj: Reprofoto: NDS

Nová diaľnica odľahčí dopravu v Košiciach a okolitých obciach

„V prípade najdlhšieho mostu v rámci úseku, ktorý je nad železničnou traťou a cestou III. triedy, sa diaľničiari priblížia najbližšie k míľniku, kedy má byť dobudovaná nosná konštrukcia. Most má dĺžku 284 metrov,“ píše portál. 

Úsek stavby košického obchvatu bude mať dĺžku 14,2 km. Jeho súčasťou bude 13 mostov a 3 križovatky. Obsahovať má aj 7,2 km protihlukových stien a 52 preložiek inžinierskych sietí.

„Za posledné obdobie prebiehali práce na budovaní a svahovaní násypových telies, budovaní priepustov, pokládky kanalizácie s osadením uličných vpustí, odťažovanie konsolidačných násypov. Takisto sme realizovali pokládku podkladového asfaltového hrubozrnného betónu. Na mostoch prebiehali práce na veľkopriemerovom pilótovom založení, debnení a armovaní pilierov, priečnikov a drieku opory,“ uviedla Národná diaľničná spoločnosť v oficiálnom stanovisku ohľadom úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (II.).

NDS zároveň informuje, že nový úsek sa stane súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice. Napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. Dokončenie spomínaného obchvatu tak pomôže lepšie skorigovať dopravnú situáciu v metropole východu. Zároveň sa predpokladá aj zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

V súčasnosti totiž celá doprava prechádza po komunikačnom systéme mesta. To spôsobuje zvýšený hluk a znečistenie ovzdušia. Nová R2 tak odľahčí Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc.

Nedávno sme taktiež informovali o skutočnosti, že do konca marca 2024 sa na Slovensku zavedie nový typ diaľničnej známky, ktorá bude stáť 5,40 eura. Cena tejto známky ale nemôže byť vyššia, pretože Európska únia určila, že maximálna cena novej známky môže byť len deväť percent z ceny ročnej diaľničnej známky, ktorá je na Slovensku 60 eur.

Zdroje: Topspeed.sk, NDS, YouTube/Popradská Okružná, Archív Startitup

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá