Maďarsko dostalo 200-miliónovú pokutu. Týka sa vážneho porušenia migračnej politiky

  • Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur
  • Okrem toho bude platiť aj penále za nesplnenie nariadení EÚ
Viktor Orbán v rozhovore pre kanál TV2 dva dni pred voľbami do Európskeho parlamentu
Viktor Orban - Maďarsko dostalo 200-miliónovú pokutu. Týka sa vážneho porušenia migračnej politiky TASR/MTI/Hungarian PM’s Press Office/Vivien Cher Benko
  • Maďarsko musí zaplatiť pokutu 200 miliónov eur
  • Okrem toho bude platiť aj penále za nesplnenie nariadení EÚ

Najvyšší európsky súd – Súdny dvor Európskej únie – rozhodol o pokute pre Maďarsko. Budapešť musí zaplatiť 200 miliónov eur za nedodržiavanie migračnej a azylovej politiky.

Podľa rozsudku tiež musí platiť 1 milión eur denne, až kým nevyhovie požiadavkám EÚ. Ide o penále za každý deň meškania so zavedením nariadených legislatívnych zmien. 

Sudcovia v Štrasburgu totiž ešte v decembri 2020 rozhodli, že Budapešť nedodržala zákony Európskej únie o zaobchádzaní s migrantmi a nariadili mu zaviesť zmeny. Dosiaľ sa tak nestalo, vysvetľuje Deutsche Welle.

TASR dopĺňa, že ide o konania týkajúce sa poskytovania medzinárodnej ochrany a návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.

Maďarsko nesplnilo požiadavky

Európska komisia sa po rozsudku z roku 2020 domnievala, že mu Budapešť ani po štyroch rokoch nevyhovela. Podala preto novú žalobu o nesplnení povinnosti, smerujúcu k uloženiu finančných sankcií.

Súdny dvor dal Komisii za pravdu. Vo svojom rozsudku skonštatoval, že Maďarsko väčšinu opatrení neprijalo. Šlo pritom o opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2020.

„Toto nesplnenie povinnosti, ktoré spočíva v úmyselnom vyhýbaní sa uplatňovania spoločnej politiky Únie ako celku, predstavuje bezprecedentné a mimoriadne závažné porušenie práva Únie,“ uviedol Súdny dvor.

Hrozba pre Úniu

Kroky zo strany Budapešti Súdny dvor aj Komisia považujú za významnú hrozbu pre jednotu práva Únie. Tá sa závažným spôsobom dotýka tak súkromných záujmov, najmä záujmov žiadateľov o azyl, ako aj verejného záujmu, uviedol súd v tlačovej správe.

Maďarsko podľa súdu presúva zodpovednosť na ostatné členské štáty EÚ, čím porušuje zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia medzi krajinami Únie.

Európska komisia alebo iný členský štát môže podať žalobu za nesplnenie povinnosti voči členskému štátu, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce z práva Únie. Ak Súdny dvor EÚ zistí porušenie povinnosti, dotknutý členský štát musí čo najskôr dosiahnuť súlad s rozsudkom.

Ak Európska komisia dôjde k záveru, že členský štát rozsudok nevykonal, môže podať ďalšiu žalobu s návrhom na peňažné sankcie. V prípade neoznámenia opatrení na implementáciu smernice môže Súdny dvor na návrh Komisie uložiť sankcie už v rámci prvého rozsudku.

Zdroje: Deutsche Welle, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá