„Mesto hodilo planetárium cez palubu,“ udrelo združenie. Vallo si nový návrh obhajuje

  • Matúš Vallo oznámil nové plány s financiami určenými na planetárium
  • Bratislava ich využije na Plató Staromestská
Primátor Bratislavy Matúš Vallo
TASR/Pavol Zachar
  • Matúš Vallo oznámil nové plány s financiami určenými na planetárium
  • Bratislava ich využije na Plató Staromestská

Hlavné mesto Slovenska predstavilo návrh, podľa ktorého by namiesto planetária ako záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave dostalo ako kompenzáciu takmer 11 miliónov eur.

Investované by mohli byť aj do plánovaného projektu premostenia Staromestskej ulice Plató Staromestská. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo, pričom sa odvoláva na novú dohodu s developerom. Návrhom sa majú vo štvrtok (29. 6.) zaoberať bratislavskí mestskí poslanci.

„S developerom sa nám podarilo dohodnúť nové a podľa nášho presvedčenia pre mesto a obyvateľov aj neporovnateľne výhodnejšie podmienky,“ myslí si Vallo.

Pôvodnú dohodu o vybudovaní a 30-ročnom prevádzkovaní planetária a mediatéky na nábreží Dunaja, na mieste pokračovania projektu River Park I, považuje za nepatričnú. Argumentuje tým, že planetárium by zostalo v majetku developera, pričom hlavné mesto by na ponúkané služby vrátane vstupného malo minimálny dosah.

Zdôrazňuje zároveň, že nemá ísť ani o hvezdáreň na pozorovanie hviezd, ale len o budovu určenú na projekciu a prezentáciu oblohy.

Ku „kauze“ sa vyjadrilo aj samotné združenie Slovenské planetárium. Tí na sociálnej sieti uviedli, že „projekt sa dostal do fázy, keď je všetko pripravené na realizáciu, je kompletne pripravená projektová dokumentácia, na základe ktorej je možné vydať stavebné povolenie“.

„Preto ako blesk z jasného neba prišla vo štvrtok 22.6.2023 správa, že ,mesto hodilo planetárium cez palubu‘ (už zase…, dejiny sa opakujú). Dohodlo sa s developerom na dodatku k pôvodnej zmluve, kde sa tento projekt nahrádza ,iným vyrovnaním‘,“ uviedlo združenie.

Rozdelenie financií 

Časť financií by mala byť podľa primátora určená aj na prípravu projektovej dokumentácie novej kultúrnej a spoločenskej sály, ktorá po zbúraní PKO v Bratislave chýba. Zároveň hlavné mesto developera zaviazalo, aby na mieste, kde malo pôvodne stáť planetárium, vznikol verejný priestor s dominanciou zelene s možnosťou výstavby maximálne jednopodlažného objektu.

„Namiesto planetária v hodnote približne ôsmich miliónov eur, ktoré by mesto ani nevlastnilo, ani neprevádzkovalo a developer by ho podľa vlastných zámerov komerčne zhodnocoval, sa preinvestuje približne 11 miliónov eur priamo do majetku mesta,“ približuje Vallo, ktorý to považuje za vhodnejšiu protihodnotu za zbúrané PKO.

Primátor však podľa vlastných slov rozumie snahám o vybudovanie planetária a podporovanie záujmu o vedu, výskum a kritické myslenie. So zástupcami podporovateľov planetária chce rokovať a hľadať vhodné riešenie.

Predajom mestských objektov kultúrneho stánku v decembri 2015 boli urovnané všetky vzájomné nároky, práva a pohľadávky hlavného mesta a spoločnosti Henbury Development, v súčasnosti spoločnosti Woal (jej vlastníkom sú spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate).

Investor bol zaviazaný vybudovať a prevádzkovať 30 rokov verejnosti prístupné zariadenie planetária (kapacita 140 miest na sedenie), ako aj zariadenie mediatéky. Obe by zostali v majetku spoločnosti.

Cresco Real Estate zmenu víta

Startitup požiadal spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate o stanovisko. Výkonný riaditeľ druhej menovanej spoločnosti Ján Krnáč uviedol, že v ohľade požiadavky na vybudovanie planetária a mediáteky jeho tím vždy rešpektoval vôľu mesta. S vybudovaním projektu dlhodobo počítali, no aj k navrhovanej zmene zastáva pozitívny postoj.

„Navrhovanú zmenu vítame. Prekrytie Staromestskej ulice, ktorá ju otvorí ako turistom tak obyvateľom a zároveň prirodzene rozšíri historické centrum mesta, je krok pozitívnym smerom. Rovnako sa staviame aj k projektu Živé námestie, ktorý má za cieľ integrovať verejný priestor námestí SNP a Nežnej revolúcie ako aj Kamenného námestia. Veríme, že oba projekty prinesú mestu hmatateľný benefit,“ píše Krnáč.

Verejné parkové námestie

Cresco Real Estate podotýka, že v rámci finančného plnením ide o ekvivalentnú investíciu, akú by firma urobila pri výstavbe planetária a mediatéky. Z tohto pohľadu teda mesto o nič neprichádza.

„Dodatok k dohode nás zároveň zaväzuje využiť centrálne územie na verejné parkové námestie, čím Bratislavčania získajú v lokalite nábrežia Dunaja nový kvalitný priestor na rekreáciu. Nedôjde k zahusteniu výstavby, naopak, v projekte sa rozšíria možnosti výsadby zelene,“ doplnil Krnáč.

 

J&T Real Estate súhlasilo s mestom

Spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) pre Startitup skonštatovala, že po celý čas realizácie projektu River Park 2 postupuje v súlade so svojimi záväzkami voči Hlavnému mestu SR Bratislava

„Zrekonštruovali sme na vlastné náklady časť nábrežnej promenády a spracovali sme projekty pre územné aj stavebné konanie pre planetárium a mediatéku ako súčasti polyfunkčného komplexu,“ píše hovorca JTRE Daniel Suchý.

Myšlienka planetária pochádza z roku 2015 a JTRE tvrdí, že odvtedy urobila všetko pre úspech tohto zámeru.

„Na základe požiadavky magistrátu sme súhlasili s dodatkom k dohode, ktorá upravuje vzájomné vzťahy súvisiace s investičným projektom na nábreží Dunaja. V rámci pokračovania River Parku tak vznikne námestie so vzrastlou zeleňou. Súčasťou dodatku je aj peňažné plnenie na realizáciu projektov Hlavného mesta SR Plató a Živé námestia, ktoré je adekvátnou náhradou za investičné a prevádzkové náklady na planetárium a mediatéku,“ uviedla spoločnosť.

Osvedčená koncepcia

Samotný projekt River Park 2 v Bratislave vychádza z koncepcie Rvier Parku. Tá sa podľa JTRE osvedčila. Nový projekt rozšíri polyfunkčný komplex a na obľúbenú nábrežnú promenádu prinesie nové gastro, malé obchody, služby, zelené námestie, bývanie a kancelárie.

„Zachovávame koncepciu otvoreného verejného priestoru, vytvoríme pokojné vnútorné nádvoria a zároveň plnohodnotnú mestskú promenádu tak, ako ju poznáme z mnohých miest z celého sveta. Navrhujeme ponechať nábrežnú promenádu pre zmiešaný pohyb. Vznikli by tak priestory pre bezpečný pohyb rovnako pre cyklistov ako aj pre chodcov či bežcov,“ doplnil Suchý.

Zdroje: TASR, FB/Slovenské Planetáriá

Najnovšie videá

Trendové videá