Michal Bernáth: Úspech je, keď vidím denne odchádzať desiatky spokojných klientov

  • V 21. storočí už ani chyby oka nemusia byť hendikepom. Vďaka špecialistom refrakčnej chirurgie a najnovším technológiám môže byť tvoj zrak ako mávnutím prútika opäť ostrý a hrubé sklá minulosťou. Bratislavské očné laserové centrum EXCIMER je už 22 rokov úzkym špecialistom na odstraňovanie dioptrických chýb oka a jeho povesť siaha ďaleko za hranice Slovenska. Viac ti prezradí Michal Bernáth.
collageoeirht
Excimer
  • V 21. storočí už ani chyby oka nemusia byť hendikepom. Vďaka špecialistom refrakčnej chirurgie a najnovším technológiám môže byť tvoj zrak ako mávnutím prútika opäť ostrý a hrubé sklá minulosťou. Bratislavské očné laserové centrum EXCIMER je už 22 rokov úzkym špecialistom na odstraňovanie dioptrických chýb oka a jeho povesť siaha ďaleko za hranice Slovenska. Viac ti prezradí Michal Bernáth.

Ahoj Michal, prezraď nám, aká je tvoja funkcia v laserovom centre EXCIMER a čo máš na starosti?

Pracujem tu ako výkonný riaditeľ, takže mám jednoduchú úlohu: Stačí len, aby boli všetci spokojní. :) Ak to rozmeníme na drobné, mojou úlohou je zabezpečiť, aby boli očakávania a potreby našich klientov, zamestnancov a v neposlednom rade aj majiteľov centra stopercentne naplnené.

Už roky ste lídrom v odstraňovaní dioptrických chýb oka, akými sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus a to nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Čomu vďačíte za tento úspech?

Keď podnikáš v zdravotníctve, pohybuješ sa na hrane. Ak chceš v prvom rade zarobiť, ide to automaticky na úkor etiky služby, ktorú poskytuješ. Používaš morálne zastarané prístroje, uprednostňuješ výkony, ktoré ti prinášajú vyšší zisk. Šetríš a optimalizuješ celý chod tvojho zariadenia, čím dosiahneš krátkodobý hospodársky úspech. Ak sa však rozhodneš budovať špičkové zdravotnícke zariadenie, cesta k úspechu je beh na dlhú trať a čo to vlastne ten úspech je, zistíš až cestou.

Zistíš, že úspechom je denne vidieť odchádzať spokojných klientov, ktorým dokážeš poskytovať zdravotnú starostlivosť s európskymi parametrami. Rovnako je úspechom, keď vieš, že toto všetko je možné vďaka spokojným zamestnancom, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou každého úspešného podniku, a pre ktorých je práca zároveň poslaním. A úspechom je aj to, že toto všetko je možné aj napriek faktu, že žijeme v dobe, kedy sa meradlom úspechu stal zisk a trhové hospodárstvo velí podnikom orientovať sa v prvom rade na profit.

Foto: Excimer

EXCIMER vďačí za úspech najmä filozofii, ktorú centru vryli hlboko pod kožu jeho zakladatelia. Na prvom mieste je spokojný klient a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni. Vďaka tomu sú už 22 rokov našim klientom k dispozícií najmodernejšie technológie dostupné na trhu, špičkoví operatéri, príjemné prostredie a dobre vyškolení personál, ktorému nikdy nechýba úsmev na tvári. V medicíne totiž platí viac ako kdekoľvek inde, že spokojný klient je vašou najlepšou referenciou. V neposlednom rade sú pre dosiahnutie úspechu nevyhnutné aj správne rozhodnutia a kúsok šťastia. V našom prípade bolo takým rozhodnutím a šťastím zároveň spojenie s nemeckou spoločnosťou Schwind, ktorá už viac ako dvadsať rokov prináša špičkové laserové zariadenia a diagnostické technológie, vďaka čomu jej oprávnene patrí pozícia svetového lídra na trhu s oftalmologickými prístrojmi.

Okrem Slovákov vás navštevujú aj klienti z Nemecka, Rakúska či Švajčiarska. Tieto krajiny sú známe špičkovým zdravotníctvom. Čo ich teda motivuje prísť až k vám?

V čase, keď naše centrum vzniklo, bolo excimerové pracovisko raritou nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Samozrejme, neboli sme jediní, ale mnohé z centier, ktoré vznikli v rovnakom čase, dnes už neexistujú. Veľkú rolu teda dnes zohráva tradícia, ktorá sa automaticky spája s nadobudnutými skúsenosťami. V počiatkoch to však boli iné dôvody a na to, aby sme získali zahraničnú klientelu, bolo potrebné vynaložiť veľké penzum práce.

A práve tu nám veľmi pomohlo spomínané spojenie s firmou Schwind. Prví zahraniční klienti, najmä z Rakúska a Nemecka k nám prišli kvôli nášmu laseru. Dôverovali nemeckej technológií, ktorá bola už v tom čase o krok vpred pred konkurenciou. A aj dnes prídu mnohí práve preto, že disponujeme 7D laserom od firmy Schwind. Možno to bude znieť prekvapivo, ale ani v takých vyspelých krajinách, akými sú Rakúsko či Nemecko, nie je bežné, aby excimerové pracovisko disponovalo tak špičkovým zariadením.

Foto: Excimer

Týmto laserom disponujete ako jediní na Slovensku. V čom je vlastne taký unikátny?

Náš 7D laser, ktorý nesie označenie Schwind Amaris 1050RS, vyniká vo všetkých atribútoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na výsledok excimerového zákroku – teda rýchlosť, presnosť a bezpečnosť. Tento laser disponuje pulzovou frekvenciou 1050Hz, priemerom laserového zväzku 0,54 mm a jedinečným systémom sledovania oka, ktorý sa práve ukrýva pod označením 7D. Na trhu momentálne nenájdete žiadne iné laserové zariadenie, ktoré by disponovalo podobnými vlastnosťami. Vďaka tomu môžeme našim klientom poskytnúť excimerový zákrok, ktorý znesie tie najprísnejšie svetové kritéria.

Aj vďaka tomu máte od klientov skvelé referencie. Operovali ste aj nejaké známe osobnosti?

Chodí k nám mnoho známych ľudí, politikov, športovcov, hercov, spevákov… Nie každý si však praje byť medializovaný. Nerád by som hovoril o známych a známejších, ale vždy sa radi pochválime tým, že sme operovali Veroniku Velez-Zuzulovú a sme veľmi radi, že aj ona sa tým rada pochváli. Okrem nej k našim klientom patria aj Dano Dangl, Gabriela Dzúriková, Fredy Ayisi, Jana Golis, Barbora Žilecká a mnohí ďalší.

Foto: Excimer

 

Zdá sa, že na Slovensku prakticky nemáte konkurenciu. Je to tak alebo sa mýlim?

Ak pod konkurenciou rozumieme pracoviská, ktoré sa tiež špecializujú na odstraňovanie dioptrií, tak musím povedať, že našu konkurenciu tvoria desiatky pracovísk doma i v zahraničí. Ak sa však pýtaš, či máme konkurenciu napríklad v počte operácií, počte lekárov alebo v prístrojovom vybavení, tak na Slovensku konkurenciu nemáme. Rovnako v rámci strednej Európy nie je veľa pracovísk, ktoré sa môžu pochváliť počtom úspešných zákrokov, blížiacich sa k hranici 70-tisíc a vlastníctvom 7D laseru zároveň.

Ako firma podnikáte už 22 rokov. Medicína je pritom jednou z oblastí s neskutočne rýchlym technologickým vývojom. Ako veľmi sa zmenila laserová/excimerová očná chirurgia?

Excimerový zákrok dnes patrí k najčastejšie vykonávaným zákrokom na ľudskom tele vôbec. Tomu zodpovedá aj rýchlosť vývoja diagnostickej a laserovej techniky. Vývoj v tejto oblasti teda môžeme prirovnať k iným technologickým zariadeniam, ktoré ľudia najčastejšie používajú. Vezmime si napríklad televízor, telefón alebo počítač, ktorý sa používal pred 22 rokmi a porovnajme ho s tým, čo máme dnes. Podobné je to aj s oftalmologickými prístrojmi. Je to až neuveriteľný posun a pre každého, kto sa dnes tento zákrok rozhodne podstúpiť, prináša pokrok úžasné benefity. Zákroky sú dnes oveľa rýchlejšie, presnejšie, menej invazívne, komfortnejšie a najmä bezpečnejšie.

Foto: Excimer

Laserová operácia oka je dnes údajne niekoľkosekundovou záležitosťou a väčšinu práce tu odvedie technológia. Akú úlohu zohráva lekár?

Máš pravdu. Dnešné technológie sú úžasné, ale ľudský faktor je ešte stále rozhodujúci. Tak ako tvoj telefón nevie sám telefonovať a počítač za teba nenapíše e-mail, tak nevie ani náš laser sám operovať. Verím, že budúcnosť je v spájaní technológie s ľudským umom a skúsenosťami a nie v nahradení ľudí strojmi. Bez ohľadu na to, či mám pravdu alebo nie, dnes stopercentne platí, že úloha lekára je pri eximerovom zákroku rozhodujúca.

Za základný predpoklad dobrého výsledku považujem práve odbornosť a skúsenosť lekára. O to s väčšou radosťou môžem konštatovať, že v našom centre ešte stále pôsobia odborníci, ktorí stáli pri jeho zrode – profesor MUDr. Andrej Černák DrSc, FEBO, MUDr. Elena Sisková, Csc, či MUDr. Tatiana Ďurčová. To sú mená, ktoré patria k pojmom vo svojom obore aj za hranicami Slovenska. Vďaka tomu je zabezpečená kontinuita a predávanie skúseností mladším lekárom, ktorí v našom centre pôsobia. Úloha lekára však nie je len dôkladné vyšetrenie, precízne prevedenie zákroku a následná pooperačná starostlivosť.

Mimoriadne dôležitým faktorom je aj komunikácia s klientom. Neovplyvňuje totiž iba hospodársky výsledok a dobrý pocit klienta z návštevy centra, ale je nesmierne dôležitá pre jeho zdravotný stav. Na Slovensku sa často stretnete s tým, že význam komunikácie lekára či zdravotnej sestry s pacientom je podceňovaný. Je to pomerne zložitý problém, ktorému sa podľa môjho názoru nevenuje dostatok pozornosti.

Používate niekoľko druhov operačných metód a laserov. Podľa čoho je klientovi určená konkrétna operácia?

Toto je príliš komplexná otázka na to, aby som ju dokázal zodpovedať v niekoľkých vetách. Navyše si myslím, že oveľa viac prináleží niektorému z našich lekárov, než človeku na manažérskej pozícii. Ak sa však človek rozhodne pre excimerový zákrok, je dôležité vedieť, či centrum, kde zvažuje zákrok podstúpiť, ponúka viacero operačných metód a disponuje rôznymi laserovými zariadeniami. Len v tom prípade je totiž schopné na základe vyšetrenia navrhnúť všetky riešenia, ktoré pre klienta prichádzajú do úvahy. Pri výbere metódy je totiž okrem medicínskych parametrov, akými sú výška dioptrií či hrúbka rohovky, potrebné zohľadniť aj klientovo povolanie či záľuby.

Foto: Excimer

 

U klientov, ktorí sa chcú zbaviť dioptrií, ste veľmi vyhľadávanou voľbou. Je preto čakanie na operáciu dlhé?

Čakacie doby na zákrok sú spravidla veľmi krátke za predpokladu, že klient už absolvoval komplexné predoperačné vyšetrenie. Je to dané tým, že samotný zákrok trvá len pár minút, takže počas jedného operačného dňa sme schopní operovať aj 25 klientov. Problematickejšie je to už s čakacími dobami na spomínané vyšetrenie, ktoré trvá takmer tri hodiny. Snažíme sa všemožnými spôsobmi, nikdy však nie na úkor kvality dosiahnuť, aby klient nečakal dlhšie ako dva týždne. Musím priznať, že sa nám to nie vždy darí, čomu sa však občas aj teším. Samozrejme nie preto, že klient musí čakať na vyšetrenie dlhšie, ale kvôli skutočnosti, že je o naše služby stále väčší záujem. :)

Michal, otázka na záver: Sú Slováci stále skeptickí voči laserovej operácii oka a radšej uprednostnia okuliare či šošovky?

Túto otázku neviem úplne objektívne zodpovedať, pretože k nám do centra prichádzajú poväčšine tí, ktorí sa už pre zákrok rozhodli. Pozorne však sledujem dianie na sociálnych sieťach a zúčastňujem sa besied a prezentácií, ktoré pravidelne organizujeme. Ako všade, aj tu sa nájdu ľudia, ktorí laserovým zákrokom nedôverujú. Ich skepticizmus však pramení predovšetkým z nedostatku informácií o tejto problematike. No i napriek tomu som presvedčený, že týchto ľudí netreba prehovárať. Ak niekto po živote bez okuliarov túži, tak si cestu k nemu hľadá sám.

Viac info nájdeš na excimer.sk.

Článok vznikol v spolupráci s Excimerom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech