Mikuláš Černák je za mrežami už 26 rokov. Súd rozhodne, či pôjde bývalý boss podsvetia na slobodu

  • Mafián dostal doživotie
  • Trest si odpykáva už 26 rokov
  • Súd by ho mohol prepustiť na slobodu
Černák, zadržanie advokáta
Ilustračné foto TASR/Jaroslav Novák
  • Mafián dostal doživotie
  • Trest si odpykáva už 26 rokov
  • Súd by ho mohol prepustiť na slobodu

Mikuláš Černák je muž, ktorého netreba predstavovať. Mafiánsky boss si síce odpykáva vo väznici v Leopoldove doživotie, ale po 26 odsedených rokoch sa to môže zmeniť.

Aktuality informujú, že sa 26. apríla minulého roka naplnila časová lehota, keď mohol prvý raz požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu.

O prepustenie nežiadal

Doživotne odsúdený má právo požiadať o podmienečné prepustenie po 25 rokoch väzenia. Černák ale vtedy takúto žiadosť nepodal. „26. apríla tohto roku uplynie štvrťstoročie, teda celých 25 rokov, čo som uväznený, a aj keď mi zákon umožňuje požiadať o podmienečné prepustenie, zatiaľ oň žiadať nebudem,“ uviedol Mikuláš Černák koncom februára 2023 pre Aktuality.

Čosi sa však zmenilo, Krajský súd v Trnave, konkrétne piešťanské pracovisko zverejnilo dva termíny verejných zasadnutí, ktoré sa týkajú Černáka. Trest odpykáva v leopoldovskom väzení, kde je príslušný trnavský súd.

Prvé zasadnutie sa uskutoční koncom apríla, druhé zas bude bude začiatkom mája. V prípade oboch zasadnutí (25.4. a 2.5.) sa má rozhodovať o jeho podmienečnom prepustení.

Z detailov, ktoré zverejnilo ministerstvo spravodlivosti, nie je jasné, kto návrh na podmienečné prepustenie podal. Nemusel oň požiadať totiž len Černák. Ako píšu Aktuality, mohol tak urobiť aj prokurátor, riaditeľ leopoldovského ústavu na výkon trestu odňatia slobody či niektoré záujmové združenie.

„Návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podal oprávnený subjekt. Súd vo veci nariadil dva termíny verejných zasadnutí, a to 25. apríla a 2. mája 2024,“ uviedla pre Startitup Jana Kondákorová, hovorkyňa Krajského súdu v Trnave. 

Aktuality tvrdia, že majú z dôveryhodného zdroja informáciu, že o podmienečné prepustenie Mikuláš Černák nežiadal.

Môže ísť na slobodu?

Vyjadrenie pre Startitup poskytla aj Monika Kacvinská, hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Uvádza, že sú oprávnení poskytovať konkrétne informácie o väznených osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh. Konkrétne k Černákovi nám tak nemohli nič povedať.

Vysvetľujú, že Ústav na výkon trestu odňatia slobody predkladá súdu k rozhodovaniu o podmienečnom prepustení hodnotenie odsúdeného. „Hodnotenie obsahuje okrem osobných údajov aj údaje uvedené v rozsudku súdu a údaje preukazujúce stav plnenia podmienok na podmienečné prepustenie,“ uviedla Kacvinská.

Zo ZVJS nám tiež napísali, že odsúdený môže byť podmienečne prepustený na slobodu vtedy, ak svojim správaním preukázal polepšenie. Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliada aj na povahu spáchaného trestného činu. „Je potrebné zdôrazniť, že hodnotenie ústavu je len jedným z podkladov pre rozhodnutie súdu, pričom uvedeným hodnotením nie je súd pri rozhodovaní viazaný,“ doplnila hovorkyňa.

Upozornila tiež, že podmienečné prepustenie neznamená, že Černákovi ukončia výkonu trestu. „Každému odsúdenému súd uloží skúšobnú dobu. Súd môže zároveň nariadiť pri podmienečnom prepustení ďalšie povinnosti, ktoré musí táto osoba plniť. Napríklad zdržať sa požívania alkoholu, vyhnúť sa kontaktu s určenými osobami, zúčastniť sa určených programov, navštevovať probačného úradníka a podobne,“ povedala.

Kacvinská hovorí, že ak by porušil nejakú z povinností, môžu mu nariadiť, aby sa vrátil do väzenia. Keďže každý prípad je osobitý, ZVJS nevedela konkretizovať kritériá, po ktorých splnení by mohli mafiána podmienečne prepustiť.

Šanca na návrat

Aj keď Černák o prepustenie nežiadal, v leopoldovskej nemocnici ho zaradili do programu s názvom Šanca na návrat. Jeho cieľom je podporiť návrat väzňov z výkonu trestu do spoločnosti a znižovať riziko sociálneho vylúčenia. Má tiež zvýšiť ich šance na zamestnanie, znížiť možnosť opakovania trestnej činnosti a integrovať ich do normálneho života tak, aby sa vyhli možným krízovým situáciám.

Pre mafiána dokonca vypracovali aj nové posudky, podieľali sa na nich psychiatri Ivan André a Ľubomíra Izáková spolu so psychológom Dušanom Kešickým.

Po dlhých rozhovoroch s Černákom mu dali absolvovať rôzne psychologické testy a dôkladne preskúmali jeho spisy. Ich úlohou bolo zhodnotiť jeho psychický stav a pravdepodobnosť úspešnej nápravy.

Súčasťou jedného posudku bolo aj vyjadrenie psychológa Dušana Kešického. Ten napísal, že „motívom konania odsúdeného nie je pomsta osobám žijúcim na slobode, ktoré doteraz neboli potrestané, ale práve naopak, snahou je odstránenie nevyjasnených okolností“.

Podľa expertov má Černák „všetky osobnostné a pravdepodobne i sociálne predpoklady, aby tento proces po odpykaní trestu bol úspešný.

Je napraviteľný

Aby mohli vôbec odsúdení na doživotie pomýšľať na prepustenie, musia byť takzvane resocializovateľní. Aktuality pripomínajú, že keď sa Černák pred tromi rokmi priznával k trestnej činnosti, zaoberali sa jeho resocializáciou traja experti.

Bývalého bossa podsvetia vtedy označili za terapeuticky a prevýchovne ovplyvniteľného človeka. Nezistili u neho hlboko fixované kriminogénne faktory a pripustili, že v jeho prípade možno predpokladať úspešnejšiu resocializáciu.

Výsledky tak hrajú práve v prospech Černáka. Odborníci totiž zhodnotili, že ak sa rozhodne viesť riadny život, tak má predpoklady, aby bol tento proces po odpykaní trestu úspešný.

Zdroje: Aktuality, Aktuality, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Archív Startitup, Aktuality

Najnovšie videá

Trendové videá