Mimoriadne obľúbená dotácia je späť. Štát Slovákom rozdelí 161 miliónov eur

  • Podmienky projektu Zelená domácnostiam boli aktualizované
  • Štát prispeje domovom s ekologickými riešeniami
  • Zariadenia môžeš inštalovať aj predčasne
výstavba domu
TASR/Radovan Stoklasa, Štefan Puškáš
  • Podmienky projektu Zelená domácnostiam boli aktualizované
  • Štát prispeje domovom s ekologickými riešeniami
  • Zariadenia môžeš inštalovať aj predčasne

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aktualizovala podmienky registrácie zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z projektu Zelená domácnostiam. Doplnené boli podmienky registrácie kotlov na biomasu a registrovať sa po novom budú aj meniče napätia v systémoch na výrobu elektriny. Uviedla to hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.

Vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení, ku ktorým výrobcovia, dovozcovia či predajcovia predkladajú dokumenty potvrdzujúce, že spĺňajú podmienky podpory, vrátane európskych environmentálnych kritérií, umožňuje podľa nej zásadne znížiť administratívnu záťaž žiadateľov a urýchľuje proces posudzovania žiadostí. Zoznam oprávnených zariadení je priebežne aktualizovaný na stránke zelenadomacnostiam.sk.

„Popri výzve na registráciu kotlov na biomasu zverejňujeme po prvý raz aj výzvu na registráciu meničov napätia, ktoré sú používané ako súčasť inštalácie zariadení na výrobu elektriny a patria medzi oprávnené výdavky. Zároveň pokračujeme v registrácii tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, veterných turbín a slnečných kolektorov. Od augusta bolo do zoznamu zaevidovaných 1100 oprávnených zariadení, v procese posudzovania je ďalších 1800 žiadostí,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Nový projekt Zelená domácnostiam je podľa Valentovej v prípravnej fáze. SIEA plánuje v krátkom čase zverejniť všeobecné podmienky podpory a otvoriť registráciu oprávnených zhotoviteľov.

Dlhšie obdobie prípravy súvisí aj s tým, že SIEA je v novom programovom období 2021 až 2027 povinná postupovať v súlade s pravidlami DNSH (Do No Significant Harm), ktorých cieľom je nepoškodzovať ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.

Pre aktivity, ktoré sú financované prostredníctvom Programu Slovensko, sú tieto pravidlá zhrnuté na webovom sídle eurofondy.sk v metodickom usmernení k uplatňovaniu zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR aktualizovalo 10. októbra.

Spresnila, že z neho vychádzajú aj doplnené podmienky registrácie zariadení v projekte Zelená domácnostiam, ktoré SIEA zverejnila 19. októbra. Podporené môžu byť kotly na biomasu, ktoré sú zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) v triede energetickej účinnosti A+ a vyššej.

Aké sú nové podmienky a nové výhody programu Zelená domácnostiam

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá