Mladý učiteľ Ján Machaj: Slovenské školstvo je veľmi konzervatívne

  • Učiteľ fiozofie a riaditeľ Edulabu Ján Machaj o tom, ako je na tom naše školstvo
  • Edulab chce priniesť reformu do nášho vzdelávacieho systému
  • Deťom chcú ukázať inovatívné metódy vzdelávania pomocou digitálnych technológii
  • Budeme sa inšpirovať fínskym vzdelávacím systémom? Aká je budúcnosť nášho školstva?
edulab_kolaz
Facebook Edulab
  • Učiteľ fiozofie a riaditeľ Edulabu Ján Machaj o tom, ako je na tom naše školstvo
  • Edulab chce priniesť reformu do nášho vzdelávacieho systému
  • Deťom chcú ukázať inovatívné metódy vzdelávania pomocou digitálnych technológii
  • Budeme sa inšpirovať fínskym vzdelávacím systémom? Aká je budúcnosť nášho školstva?

Po škole si sa stal učiteľom filozofie. Kedy si zistil, že chceš učiť? Je tento predmet zaujímavý pre našich študentov?

Myslím si, že je. Všetko to záleží od podania učiteľa, takisto, ako všetko v škole závisí práve od učiteľa. K filozofii som sa dostal ešte počas štúdia na vysokej škole. Musím však povedať, že počas školy som si nepredstavoval, že skončím ako učiteľ, respektíve, že začnem ako učiteľ. Oslovilo ma to práve preto, lebo som zistil, že to deti naozaj baví. Možno to bolo aj tým, že som bol viac menej ich rovesník a cítil som od nich veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Myslím si, že má obrovský zmysel, pracovať s mladými ľuďmi.

Bola práca v školstve a to, že si videl, ako to celé funguje, prvým výrazným nakopnutím niečo zmeniť?

Každý učiteľ si postupne vytvára svoj spôsob učenia, počas svojho pôsobenia v školstve. Trvá to však pár rokov, kým zistíme, v akej póze vysvetlovania sa cítime najlepšie a aké sú naše silné stránky.

V čom vidíš najväčšiu chybu nášho vzdelávacieho systému?

Náš vzdelávací systém je veľmi pomalý, čo sa týka reflektovania zmien. Svet ide obrovským tempom dopredu, čo sa týka technologických zmien. Zamestnania, ktoré sú dne už zabehnuté, inokedy vôbec neexistovali. Naše školstvo na tieto zmeny reaguje veľmi pomaly.

Výsledkom toho je to, že sme stále primárne zameraní na učenie vedomostí a menej na učenie zručností. Pôsobí to na mňa tak, akoby sme ignorovali fakt, že dnes si obrovské množstvo informácii dokážeme pomocou technológii vyhľadať a už je menšia potreba vedieť ich naspamäť, skôr je dôležité vedieť s informáciami pracovať a vytvoriť z nich niečo nové, kreatívne a inovatívne.

Stal si sa riaditeľom neziskovej organizácie Edulab. Aké inovatívne riešenia prinášate pomocou tohto projektu do vzdelávania detí? 

Z môjho učiaceho hobby na škole sa postupne vyvinulo reálne zamestnanie. Prišiel som teda do neziskovej organizácie Edulab, ktorá sa  venuje inováciam v oblasti vzdelávania. Vždy ma bavil prienik technológii a vzdelávania, kde som videl svoje miesto. Školstvo na Slovensku je veľmi konzervatívne, kde majú technologické inovácie oveľa pomalšiu krivku nábehu ako v okolitom svete. Mojim cieľom bolo túto krivku nábehu trochu zrýchliť.

Aké projekty máte rozbehnuté v rámci Edulabu?

V rámci Edulabu  máme rozličné projekty, ktoré sú zamerané na kopec iných predmetov. Zameriavame sa na škôlky a na prvý a druhý stupeň základných škôl. Ja osobne sa nevenujem vyučovaniu ako takému, ale skôr tvorbe vzdelávacích materiálov pre učiteľov. Sú to materiály, ktoré by mali umožniť každému učiteľovi učiť inovatívne s pomocou digitálnych technológii.

Jedným z projektov Edulabu je projekt expedícia fenomény sveta. Mohol by si nám tento projekt viac priblížiť? 

Projekt fenomény sveta sme odštartovali pred mesiacom a do dňešného dňa sa doňho prihlásilo 700 škôl, čo tvorí polovicu základných škôl na Slovensku. Vďaka našim partnerom sa nám podarilo zafinancovať pre každú školu jeden vzdelávací balík bezplatne.

Robíme to preto, aby si školy vyskúšali takýto typ vzdelávania a aby zhodnotili, či je pre nich takýto spôsob vzdelávania zaujímavý. Pre nás je dôležité dostať od týchto škôl spätnú väzbu, aby sme vedeli, ako sa im to v praxi osvedčilo a aby sme na tom vedeli v budúcnosti stavať. Uvidíme čo prinesie budúcnosť, možno budeme tieto balíky predávať a možno nájdeme viac partnerov, aby sme tieto prvé bezplatné balíky vedeli ponúkať viacerým školám.

Kto financuje túto neziskovú organizáciu? 

Nezisková organizácia má IČO a môže podnikať v oblasti, v ktorej pracuje. My v Edulabe vytvárame projekty, do ktorých si pozývame rôznych partnerov, ktorým vytvárame projekty na kľúč. Napríklad hlavným partnerom expedície fenomény sveta je Tatra Banka. V každom projekte spolupracujeme s iným dominantným partnerom a s ostatnými partnermi, ktorí spolufinancujú tvorbu týchto materiálov a samotných projektov.

Komu sa venujete? Ako prebieha samotné vzdelávanie pomocou Edulabu? 

Postupne sme si vytvorili taký spôsob práce, že vytvárame vzdelávacie materiály, ktoré sú reprezentované balíkom, ktorý je plný materiálu. Učiteľ si v tomto balíku nájde materiál pre učiteľa, pre žiakov a taktiež hru pre celú triedu plus licencie na digitálny portál, kde sa nachádzajú vzdelávacie videá od BBC a interaktívne cvičenia. Takýto balík materiálu je veľmi pestrý. My v Edulabe sa snažíme učiť v súvislostiach. To znamená, riešiť to, čo naše školské predmety riešiť nevedia. Snažíme sa dať cez zážitok do súvislosti veci, ktoré sa dejú vo svete. Znamená to teda to, že zážitkovo vzdelávame žiakov v týchto oblastiach.

Ako ste sa dostali k spolupráci s BBC?

Cez spoločnosť AGEMSOFT, ktorá je jedným z našich partnerov, sme nalicencovali vzdelávacie videá od BBC, ktorá má obrovský archív s mimoriadne kvalitnými dokumentárnymi filmami. My sme vytvorili celý koncept fenoménov sveta, ktorý spočíva v tom, že máme päť fenoménov a na každý z nic sa pozeráme zo štyroch perspektív. Ako funguje, ako nás ovplyvňuje, akú má históriu a v čom je unikátny.

Na týchto päť perspektív sme si v Edulabe vytvorili kľúčové slová a poslali sme ich do BBC, odkiaľ nám postupne zo svojho archívu posielali krátke výstrižky dokumentárnych filmov. Tieto filmy sme buď akceptovali alebo nie, následne sme akceptované videá preložili do slovenčiny a následne zaimplementovali do našich vzdelávacích modelov.

Naša ministerka školstva vyhlásila, že sa na Slovensku budeme inšpirovať fínskym vzdelávacím systémom. Čo si myslíš o tomto výroku? 

Je skvelé inšpirovať sa niekym, kto je na tom lepšie, ako sme my. Fínsky vzdelávací systém je na svetovej úrovni, ale je samozrejmé, že sa nedá všetko od A po Z prebrať a implementovať na Slovensko. Časti z tohto systému sa podľa mňa dajú úplne bez problémov zrelizovať aj u nás, na Slovensku. Netreba však čakať, že sa tá zmena v našom školstve začne iba zhora. Zmena sa začína vždy v triede, pred katedrou a pred deťmi.

Každý učiteľ má dnes dostatočne veľkú slobodu na to, aby vedel svoj prístup zmeniť a urobiť to, že možno niekedy tú učebnicu odloží a skúsi do tej aktivity zapojiť viac žiakov. Učiteľ môže tiež skúsiť vystupovať menej ako ten, ktorý má tie informácie a chce ich do tých žiakov nejakým spôsobom dostať, ale viac ako ten, ktorý pomáha, aby sa tá vedomosť  a skúsenosť v žiakovi narodila. Stať sa viac Sokratom, ako niekým, kto diktuje poznámky.

Aké plány v reforme vzdelávacieho systému na Slovensku máte v rámci projektu Edulab?

Našou víziou je postaviť fenomény sveta ako vyučovací predmet, teda poskytnúť školám možnosť, buď si tieto fenomény zakúpiť alebo ich získať inou formou. Určite chceme absolvovať školenia a poskytnúť školám naše služby tak, aby mohli všetcia učitelia na Slovensku inovatívne učiť prepojenia a súvislosti.

Aká je podľa teba budúcnosť slovenského vzdelávacieho systému?

Je veľmi podstatné, aby sme si vytvorili flexibilitu, schopnosť prispôsobiť sa dobe okolo nás. Na Slovensku máme 70 tisíc učiteľov a my si nemôžeme namýšľať, že keď vydáme nejaký reformovaný dokument, tak sa zo dňa na deň niečo zmení. Je to veľmi dlhá cesta a začať treba predovšetkým tým, že sa stabilizuje povolanie učiteľa, zlepšia sa jeho podmienky, prilákajú sa mladí učitelia, ktorí budú môcť tvoriť tú generáciu, ktorá bude nositeľom zmeny.

Najnovšie videá

Trendové videá